پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

ترومای دلبستگی

ترومای دلبستگی ترومای دلبستگی اشاره دارد به رویدادهای اوایل زندگی، مانند بدرفتاری آشکار یا پنهان، بی اعتنایی یا فقدان که سبب آسیب به پیوندهای کودک با اشخاص مرتبط با دلبستگی اولیه او مانند والدین، همشیرها، پدربزرگ و مادربزر

ترومای دلبستگی

ترومای دلبستگی اشاره دارد به رویدادهای اوایل زندگی، مانند بدرفتاری آشکار یا پنهان، بی اعتنایی یا فقدان که سبب آسیب به پیوندهای کودک با اشخاص مرتبط با دلبستگی اولیه او مانند والدین، همشیرها، پدربزرگ و مادربزرگ می شود.

بر پایه فراروانشناسی ISTDP، ترومای دلبستگی مبنای آسیب شناسی نوروتیک در تمامی بیماران به جز معدود بیماران با مقاومت کم است. ماهیت بیماری زایی این پدیده به ترتیب و توالی زیر است:

۱. احساسات عاشقانه و مثبت با پیوند میان کودک و اشخاص مرتبط با دلبستگی اولیه او همراه می‌شود.
۲. رویدادهای تروماتیک یک یا بیش از یکی از این پیوند ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
۳. درد ناشی از این آسیب؛
۴. غیظ واکنشی در پاسخ به تجربه به درد؛ و
۵. گناه ناهشیار ناشی از تجربه غیظ، که پیامد آمیزه متعارض غیظ و عشق است.

سیستم تخریبگر

این ها عناصر تشکیل دهنده سیستم تخریبگر بیمارند. سیستم تخریبگر از طریق ایجاد مشکل در روابط، بینش، آفرینندگی، خشنودی، و بروز نشانه‌های مرضی سبب ایجاد رنج و تداوم آن می‌شود. در بسیاری از بیماران بهبود در یک حیطه، صرفاً به بهای ایجاد مشکلات در حیطه دیگر زندگی رخ می دهد و به تداوم رنج و عذابی نسبتاً پایدار می‌انجامد. سه مکانیزم اصلی مولد این رنج عبارت اند از:
• احساسات مخلوط دردآور و تعارض آمیز و اضطراب برانگیزاند و در نتیجه بیمار با بهره‌گیری از دفاع آنها را در ناهشیار خود حبس می کند. بسیاری از این دفاع مانند بدن سازی به شکل‌گیری نشانه های مرضی می‌انجامند.
• به واسطه ترس از آسیب‌دیدگی مجدد و باور به محافظت دیگران در برابر غیظ ناهشیار بیمار از نزدیکی هیجان اجتناب می‌کند.
• به منظور جبران گناه هشیار، بیمار درگیر تنبیه خود و خود تخریبی می‌شود.

هر یک از این مکانیزم ها مقاومت متناظر با خود را دارد: به ترتیب، مقاومت در برابر تجربه احساسات، مقاومت در برابر نزدیک هیجانی و مقاومت سوپر ایگو. موقعیت‌های زندگی کنونی، به ویژه روابط نزدیک و صمیمی، احساسات مخلوط خاص خود را پدید می‌آورد که باعث به جنبش درآمدن احساسات مخلوط نسبت به اشخاص مرتبط با دلبستگی اولیه می شود.

برانگیختگی احساسات

احساسات به جنبش درآمده دفاع ها را فرا می خوانند و اینها نیز رنج و عذاب به بار می آورند. به محض آن که درمانگر بخواهد به لحاظ هیجانی به بیمار نزدیک شود همین فرآیند سبب برانگیختگی احساسات مخلوط به درمانگر می‌شود، که همچنین مرتبط است با احساسات راجع به اشخاص مربوط به دلبستگی اولیه بیمار، یعنی احساسات انتقالی مخلوط. به جنبش در آمدن CTF مولفه بنیادین مکانیزم درمانی ISTDP است. کالگین بر این نکته تاکید دارد که هر چند ترومای دلبستگی رویداد آغازگر این زنجیره آسیب شناختی است، علت اختلالات روانی نیست.

نه خود آسیب، که شیوه خود تنبیه گرانه بیمار در مواجهه با این احساسات شدید و عمیق است که به رنج او می انجامد؛ اگر حمایت کافی برای مقابله با این احساسات به شیوه سالم در کار باشد، ممکن است آسیب به رشد بیانجامد نه به رنج. ممکن است بیمارانی که بنا دارند والدین خود را در این زمینه مقصر بپندارند این نظر را نپذیرند، اما این پیامی است به شدت امیدبخش: روان درمانی نمی تواند آسیب را تغییر دهد، ولی می تواند شیوه مواجهه آدمیان با احساسات شان را تغییر دهد. ISTDP بنا ندارد در قالب مجموعه ای از فنون درمانی عصا یا پایی مصنوعی برای مقابله با نقایص پیامد آسیب به دست دهد.

بلکه، هدف آن کمک به بیماران برای برطرف کردن آن نقایص از طریق مواجهه متفاوت با احساسات شان است، یا چنان که ویته مور گفته: غرض خنثی سازی سیستم تخریبگر به نحوی است که بیمار بتواند به شخصی آزاد بدل شود و باقیمانده زندگی‌اش را در نهایت قابلیت و توانایی خود سپری کند.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات