پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مفهوم دین و خدا و تاثیرات آن بر سلامتی روان

مفهوم دین و خدا و تاثیرات آن بر سلامتی روان دین چیست؟ به مجموعه بیاناتی که توسط پیامبران گفته شده است دین گفته می شود. این بیانات در حوزه اعتقادی و رفتاری هستند.  مفهوم دین تابع مفهوم " خدا" است. ادیان را به دو نوع تقسیم

مفهوم دین و خدا و تاثیرات آن بر سلامتی روان

دین چیست؟

به مجموعه بیاناتی که توسط پیامبران گفته شده است دین گفته می شود. این بیانات در حوزه اعتقادی و رفتاری هستند. 
مفهوم دین تابع مفهوم " خدا" است.

ادیان را به دو نوع تقسیم بندی می کنند:
۱. ادیان ابراهیمی 
۲. سایر ادیان

دین بیش از هر چیزی با مفهوم نبوت در ارتباط است. بررسی ادعای نبوت پیامبران کاری بس دشوار و گاهی غیر ممکن است و به همین‌ علت بررسی مطالب دینی و تاثیر آن بر سلامتی روان توصیه می شود. نبوت در علم با واژه noesis ارتباط دارد.

نوئزیس اشاره به حالتی دارد که در آن تفکرات به اسم وحی وارد هوشیاری فرد می شوند و او را برای هدایت بشریت برای رعایت حق الله و حق الناس مورد خطاب قرار می دهند. مفهوم نبوت با افکار خودآیند مثبت قابل تفسیر است.

از نظر فلسفی دین گاهی حق است و گاهی باطل. علوم فلسفی بر حقانیت دین نظرات متناقضی دارند. ولی دین به دلیل فوایدی که دارد و با توجه به اینکه مضرات آن توسط منابع دانش قابل کنترل است قابل حذف نبوده و حذف آن می تواند برای سلامتی روان مضر باشد. حداقل فواید دین افزایش اعتماد بنفس و معنویت است. گرایش به دین و خدا بسیار ژنتیکی است و اگر فرد ساختار ژنتیکی عصبی لازم را نداشته باشد بدون دین زندگی خواهد کرد و به همین علت اجبار افراد به پذیرش دین نادرست است ( لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی)  ولی گرایش به مذهب کاملا محیطی است.

دین یکی از منابع دانش است. دانش یعنی اطلاعات کاربردی. منابع دانش  عبارتند از:
علم، فلسفه، دین و شهود.

مطالب دینی تاثیر متفاوتی بر سلامتی روان داشته اند. برخی پیامبران اولین معلمان انسانیت بودند و برخی

مطالبی در ترویج خشونت و رفتارهای ضد بشری داشته اند.
۱۵ مورد از تاثیرات مثبت دین بر سلامتی روان عبارتند از:
۱. ایجاد معنویت 
۲. تعریف حق الناس 
۳. افزایش اعتماد بنفس
۴. نترسیدن از مرگ
۵. دعوت به صبر و زهد
۶. دعوت به پرهیزکاری و امتناع از عیاشی.
۷. دعوت به نیایش و تخلیه هیجانی ناشی از آن.
۸. گرایش به اتحاد حول رهبران.
۹. شجاعت و بی باکی
۱۰. افزایش مسئولیت پذیری
۱۱. مقابله با جرائم اجتماعی مانند دزدی.
۱۲. توصیه به نظافت و بهداشت
۱۳. قانونی کردن ازدواج و تحکیم خانواده
۱۴. ترویج احترام و حرمت نفس
۱۵. افزایش تولید مثل

تاثیرات مخرب دین بر سلامتی روان عبارتند از:

۱. ایجاد برخی خرافات توسط برخی ادیان.
۲. دعوت به خشونت
۳. مقابله با علم 
۴‌. تاکید بر سنتی بودن 
۵. ایجاد تعصب 
۶. مداخلات اشتباه در حوزه سلامتی
۷. ترویج دیکتاتوری.
۸. ظهور پیامبران کذایی و ترویج دروغ.
۹. نابرابری جنسیتی
۱۰. برخورد خشن با ملحدین
۱۱. ایجاد جنگ های بزرگ
۱۲.  ادعای بهترین بودن
۱۳. محدود کردن نامناسب آزادیها
۱۴. ایجاد رعب و  وحشت از خدا و جهنم.

نکته هر یک موارد فوق در هر یک از دستورات دینی نیاز به بررسی موردی دارد.

مذهب شاخه و فرقه هایی است که در دین ایجاد می شود مانند شیعه و سنی در اسلام .

گرایش به دین و خدا نیاز به استعداد ژنتیکی و عصبی دارد و به همین علت برخی هرگز دین دار نمی شوند.
بعد از پذیرفتن دین افراد غالبا مذهبی را انتخاب می کنند که در  محیط تبلیغ می شود.

روح مفهومی دینی و قدیمی است و در علم و حتی فلسفه از مفهوم اراده( درک، انتخاب، اقدام) به جای آن استفاده می کنیم. روح به دلیل آنکه تعریف مشخصی ندارد در علم قابل بررسی نیست.

خدا چیست؟

خدا ( و مفاهیم مشابه آن) مفهومی است که انسان برای تفسیر علت وجود جهان و انسان ایجاد کرده است. 

خُدا به معنی خود آمده(ازلی و بدون خالق)  مالک و صاحب، قدرتی برتر و بدون ماهیتِ قابل تعریف، بر مبنای مفهوم‌ محوری بسیاری از ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) می‌باشد. در این ادیان، خدا به عنوان آفریننده و آغازگر جهان هستی عنوان شده‌است.

خدا همان بی‌نهایت زمانی و مکانی و عامل پیدایش انسان و جهان است. به دلیل هوشمند بودن انسان منطقی است خدا را هوشمند بدانیم. مفهوم بی نهایت( نبودن بزرگترین عدد) قابل تصور است و به همین دلیل ریاضی مفهوم خدا قابل تصور بوده و شامل تمامی بی نهایت های قابل درک است.
اعتقاد به خدا به زندگی معنی می دهد و اضطراب و افسردگی فلسفی را کاهش می دهد. اعتقاد به خدا عامل اصلی پیدایش دین است. اعتقاد به خدا می تواند ناشی از میل به جاودانگی باشد. اعتقاد به خدا به تنهای تاثیرات منفی بر سلامت روان ندارد.

انواع اعتقادات در مورد خدا:

  1. ۱.  دئیست‌ .افرادی که به وجود خدا اعتقاد دارند ولی به ادیان و دخالت خدا در جهان باور ندارند.
  2. ۲. آتئیست. به کسانی که به آفریننده و موجودی برتر باور ندارند، خداناباور (آتئیست) گفته می‌شود.
  3. ۳. به افرادی که وجود خدا را اثبات شدنی یا رد شدنی نمی‌دانند، ندانم‌گرا (آگنوستیک) گفته می‌شود.
  4. ۴.به کسانی که وجود نداشتن یا داشتن خدا را مهم نمی‌دانند، آپاتئیست (Apatheist) گفته می‌شود.
  5. ۵. به کسانی که به خدای هوشمند اعتقادی نداشته و طبیعت را جزئی از خدا می‌دانند، پانتئیست گفته می‌شود.

اعتقاد به خدا نیاز ساختار ژنتیکی و عصبی دارد و به همین  علت برخی افراد خداناباور هستند.


درمانگران در اعتقاد مراجعین به خدا و دین مداخله نمی کنند ولی اگر مراجع تمایل دینی خود را ابراز کند و سوالاتی در این مورد داشته باشد می توان از مشاوره فلسفی_ وجودی با تاکید بر فواید اعتقاد به خدا و دین بر سلامتی روان و پرهیز از خشونت‌های دینی استفاده کرد.

خدا بر دو نوع است:

۱. خدای مخلوق. خدایان مخلوق بشر ( بتها). 
۲.  خدای مکشوف. خدا به عنوان یک مفهوم  فلسفی برای توصیف علت خلقت. 

در مباحث دین و فلسفه دلایل متعددی برای وجود خدا ذکر شده‌است که از میان آنها چهار مورد اهمیت بیشتری دارد:
۱.  در برهان علیت هر پدیده ای علتی دارد و خود آن علت علت دیگری دارد تا در نهایت به علت اول که خدا است می‌رسد.
۲. در برهان نظم با مشاهده موارد نظم در طبیعت پی به وجود خدا می‌بریم. 
۳. در برهان هستی‌شناسی داشتن زمینه ذهنی از یک وجود کامل و مطلق به نام خدا مطرح کننده این است که خدا وجود دارد. در این استدلال وجود بردو نوع است وجود مخلوقات و وجود خدا که واجب است و به عنوان واجب الوجود یاد می‌شود. 
۴. در برهان اخلاق وجود ارزشهای اخلاقی و معنوی در جهان مادی قابل توجیه نیست مگر از طرف خدا آمده باشد یعنی اخلاقیات از منشأ طبیعت یا قوانین اجتماعی نیست و منشأ مادی ندارد.

دلایل خداناباوران:

استدلال‌های مطرح شده برای آتئیسم، به دسته‌های گوناگونی مانند استدلال‌های علمی، فلسفی، اجتماعی و تاریخی تقسیم می‌شوند؛ هرچند که استدلال‌های علمی را خداناباوران علمی مطرح می‌کنند، که جدا از دیگر استدلال‌هاست.

 

دلایل عقلانی که برای عدم باور به خدا(یان) مطرح می‌شود شامل :

  1. ۱. نبود شواهد تجربی برای موجودیت خدا(یان).
  2. ۲. برهان شر، 
  3. ۳. برهان وحی‌های متناقض،
  4. ۴.  رد مفاهیمی که قابل ابطال‌پذیری نیستند.
  5. ۵.  برهان اختفای الهی.

 به گفته خداناباوران، آتئیسم نسبت به خداباوری با اصل اختصار تبیین سازگارتر است و چون همه انسان‌ها در زمان تولد به هیچ خدایی باور ندارند، در نتیجه بار اثبات بر دوش بی‌خدایان نیست که عدم وجود خدا(یان) را اثبات کنند، بلکه این دین باورانند که باید دلایل عقلانی برای وجود یک یا چند خدا ارائه کنند. 

هیچ دیدگاه یکسانی دربارهٔ بی‌خدایی وجود ندارد که مورد قبول همه بی‌خدایان باشد، هرچند گروهی از آتئیست‌ها به فلسفه‌های مبتنی بر سکولاریسم مانند انسان‌گرایی سکولار گرایش دارند.

نکته.  اعتقاد به خدا گرایش مزاجی و هیجانی است و چندان استدلال‌ نمی پذیرد. ولی گرایش به مذهب  تابع استدلال و تبلیغات محیطی است. بنابراین در اعتقاد به خدا از رویکرد پراگماتیسمی و بررسی فواید استفاده می کنیم.

حکومت دینی چه تاثیری بر سلامت روان دارد؟

دلایل پراگماتیستی و نظری در این مورد چیست؟

تاثیرات حکومت دینی ایران بر سلامتی روان

حکومت های دینی مانند دین تاثیرات متفاوتی بر سلامتی روان داشته اند.

از لحاظ نظری این تاثیرات بستگی دارد به:

۱‌. اختیارات متخصصین سلامت روان در حکومت دینی.
۲. آزادی سایر ادیان
۳. دینی که حاکم است.
۴. تلاش متخصصین سلامت روان
۵. نقش رسانه های جمعی
۶. قوانین مربوطه

از لحاظ عملی:

ارایه خدمات خدمات سلامتی و سلامت روان در حکومت دینی ایران به میزان زیادی توسط بخش دولتی و خصوصی افزایش یافته است.

برای اولین بار در تمامی مراکز جامع سلامت، کارشناسان ارشد روانشناسی حضور دارند و مشاوره رایگان می دهند.
روانپزشکان، روانشناسان و متخصصین مغز اعصاب به تعداد قابل توجه فعال هستند.

گروه‌های مانند گروه بین المللی تخصصی سلامت روان در فضای مجازی فعال هستند.

ولی

وجود عوامل زیر سلامتی روان را تهدید می کنند:
۱. نبودن حمایت مالی و معنوی کافی از متخصصین سلامت روان.
۲. وجود برخی قوانین نادرست
۳. وجود فساد و تبعیض 
۴. نبودن قوانین مناسب برای:
بستری اجباری، حمایت از کودک و خانواده.
۵. فقدان آزادی بیان به اندازه کافی
۶. برخی مداخلات بی مورد و غیر تخصصی حکومتیان در حوزه سلامت روان.
۷. فقر افزاینده.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات