پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

همه چیز در مورد دروغ و دروغگویی

همه چیز در مورد دروغ و دروغگویی  در این بحث به سوالات زیر پاسخ می دهیم: ۱. دروغ چیست؟ ۲. دروغ چه انواعی دارد؟ ۳. دروغگویی چه عللی دارد؟ ۴. دروغگویی چه عوارضی دارد؟ ۵. چگونه می توان دروغگویی را کاهش داد؟ دروغ نوعی فریب ا

همه چیز در مورد دروغ و دروغگویی 

در این بحث به سوالات زیر پاسخ می دهیم:

۱. دروغ چیست؟
۲. دروغ چه انواعی دارد؟
۳. دروغگویی چه عللی دارد؟
۴. دروغگویی چه عوارضی دارد؟
۵. چگونه می توان دروغگویی را کاهش داد؟


دروغ نوعی فریب است. فریب توانایی عمدی موجودات زنده برای منحرف کردن مخاطب از شناخت واقعیت یا حقیقت است.
فریب به سه شکل است:
۱. دروغ.  یعنی دادن اطلاعات غلط.
۲‌ . پنهانکاری.  ندادن اطلاعات درست.
۳. جعل. ساختن مدارک و شواهد. 


 تعریف لغوی دروغ

لغت‌نامه دهخدا
دروغ . [ دُ ] (اِ) سخن ناراست . قول ناحق . خلاف حقیقت . مقابل راست . مقابل صدق.


تعریف علمی دروغ

دادن اطلاعات لسانی یا بدنی( زبان بدن) یا سندی که بر خلاف واقعیت است.

تعریف کاربردی دروغ 

ارسال پیامی بر خلاف واقعیت توسط موجود زنده برای خود یا دیگران.

 دروغ رفتاری عمدی است که بر سه نوع است:

۱. ظالمانه 
۲‌. دفاعی 
۳‌. خالی بندی

دروغگویی در اختلالات روانی زیر از مشخصه های اصلی است:

۱. اختلال ساختگی
۲. اختلال شخصیت ضداجتماعی ( رجوع شود به بحث علمی ۱۴)
۳. اختلال شخصیت مرزی به شکل خیال‌پردازی دروغین.

در اختلالات زیر هم دیده می شود:

۱.   در خودشیفتگی ( رجوع شود به بحث علمی ۵) به شکل خالی بندی

۲.  داستان سازی در دمانس 


علل دروغگویی 

علت اصلی دروغگویی ترس است یعنی از آشکار شدن واقعیت می ترسد.

علت دوم تحقیر کردن دیگران است. می خواهد دیگران را دست بیندازد.

علت سوم دروغ تمایل به ظلم و حق خوری است.

علت چهارم دروغگویی کسب و حفظ قدرت  و خصوصا قدرت سیاسی است.

بدترین دروغگویی ها:
۱. کشتن انسانی بی گناه و مقصر کردن دیگری. 
۲. دروغگویی مسئولین به مردم.
۳. دروغ بستن به بزرگان و سوء استفاده از آن.

دروغگویی یکی از مشکلات بزرگ سلامت روان است. متاسفانه دروغگویی اگر به عنوان با هوش بودن تلقی شود تبدیل به فرهنگ شده و ملتی را به عقب ماندگی روانی مبتلا می کند.

ریشه های تحولی دروغگویی 

در مراحل رشد از تولد تا بزرگسالی عوامل زیر ریشه های تحولی دروغگویی هستند:

۱. اگر در دوران کودکی والدین و مراقبین از تنبیه های نامناسب یا شدید استفاده کنند کودک برای پیشگیری از تنبیه از دروغگویی استفاده خواهد کرد در این حالت هیجان ترس عامل دروغگویی است‌.

۲. اگر والدین مکرر از شرمنده کردن و ایجاد احساس گناه در کودک استفاده کنند کودک برای جلوگیری از شرمنده شدن دروغ خواهد گفت. 

۳. اگر مراقبین خود دروغگو باشند کودک رفتار ایشان را درونی خواهد کرد.

۴. اگر افراد راستگو به عنوان ساده لوح معرفی شوند کودک گرایش به دروغگویی خواهد داشت. 

۵. اگر والدین مستقیم یا غیر مستقیم به کودک القا کنند که برای حفظ فضای خصوصی لازم است دروغ گفته شود.

۶. اگر الگوهای کودک با دروغ به برخی موفقیتها برسند.

دروغگویی در تمامی انسان ها کمابیش دیده می شود بنابراین علل عصبی_ ژنتیکی دارد:

There is a type of extreme lying that does indeed appear to have a strong genetic component. Officially known as "pseudologia fantastica," this condition is characterized by a chronic tendency to spin out outrageous lies, even when no clear benefit to the lying is apparent.

 

دروغگویی به تنهایی و بدون سایر علائم نشان دهنده صفت ضد اجتماعی است که علل ژنتیکی دارد( رجوع شود به بحث علمی ۱۴).

افرادی که دروغگو های حرفه ای هستند مغز متفاوتی دارند.

 دروغگویی چه ارتباطی با خطاهای شناختی و مکانیزمهای دفاعی دارد؟

دروغ مصلحتی چیست؟ 

 آیا سیاستمداران می توانند دروغ نگویند؟

دروغ های دفاعی شامل چه مواردی است؟

دروغهای ظالمانه شامل کدام موارد است؟

 دروغگویی چه ارتباطی با هوش و عقل دارد؟

دروغگویی در افرادی که بهره هوشی زیاد و هوش هیجانی کمی دارند شایعتر از افرادی است که هوش هیجانی زیاد و بهره هوشی کمی دارند.

دروغ مصلحتی چيست؟

مصلحت یعنی خیر، صلاح، صلاح جویی، صوابدید، خیراندیشی، خیرخواهی

در دروغ مصلحتی دروغگو صلاح خودش یا مخاطب یا فرد ثالث را در نظر می گیرد. این نوع دروغگویی علت اصلی رواج دروغگویی در جامعه بوده و معضلات زیادی ایجاد کرده است. دروغ مصلحتی دو اشکال عمده دارد:
۱. دروغگو اکثر اوقات مصحلت خودش را در نظر می گیرد و مصلحت دیگران را ضایع می کند. 
۲. دروغگو از معیارهای غلط برای تشخیص مصلحت استفاده می کند.

به علل فوق دروغ مصلحتی به راحتی به دروغ ظالمانه تبدیل می شود و به همین سادگی ملتی دروغگو می شوند!

اگر با مداخلات روانشناسی این نوع دروغگویی به عنوان یک رفتار ضداجتماعی درمان شود و مردم از پنهانکاری در موارد مصلحتی استفاده کنند  یکی از مهمترین علل دروغگویی از بین می رود.

دروغ مصلحتی از مسیر مصلحت خارج شده و با انگیزه های فراوان، همچون دشمنی، حسادت، تأمین منافع دنیوی، طمع و یا عادت انجام می شود، ولی مهمترین عامل آن ترس است، به عبارت دیگر دروغ کار آدم های ضعیف و ترسو است و انسان قوی و شجاع دروغ نمی گوید؛ زیرا که نیازی به استفاده از این روش غلط ندارد. اصولا چرا باید انسان مرتکب خطا و خلافی بشود و سپس بخواهد برای این که مورد سرزنش دیگران قرار نگیرد، دچار خطای بزرگتر و گناه عظیم تری همچون دروغ گردد. آیا پسندیده تر آن نیست که آدمی رفتار روزانه خویش را به نحوی تنظیم نماید که مجبور به دروغ گویی نگردد؟ 

دروغ در سیاستمداران

سیاست علم کشورداری و مدیریت قدرت است.
اهل سیاست و مسئولین کشوری بر دو نوع هستند:
۱. خادمان مردم
۲. عاشقان قدرت، شهرت یا ثروت 

گروه اول برای می توانند بدون دروغگویی بر مسند قدرت و ریاست تکیه زنند.
گروه دوم نمی توانند دروغ نگویند و برای کسب و حفظ قدرت، شهرت یا ثروت الزاما پیرو آموزه های نیکولا ماکیاولی خواهند شد.

سیاست مداران قدرت،شهرت یا ثروت طلب ناچار به بی رحمی و دروغگویی هستند.

اهل سیاست گاهی اوقات اختلال شخصیت خودشیفته یا ضداجتماعی دارند و دروغگویی بخشی از بیماری آنهاست.

دروغهای دفاعی چگونه هستند ؟

وقتی انسانی را مجبور می کنند اسرار کسی را افشا کند و افشا اسرار بر خلاف حقوق بشر باشد او می تواند دروغ بگوید.

بنابراین دروغ دفاعی تحمیلی ولی عمدی است و نتیجه آن دفاع از حق کسی است.

دروغهای ظالمانه چگونه هستند؟

وقتی دروغ با نیت ضایع کردن حق کسی و عمدا گفته می شود دروغی ظالمانه است. 

دروغ خالی بندی چگونه است؟

این دروغ برای ضایع کردن حق کسی یا دفاع از حق کسی گفته نمی شود و صرفا برای فخرفروشی است.

هر سه نوع دروغ باعث بی اعتمادی می شوند و اعتماد یکی از سرمایه های اصلی روابط بین فردی است.

فرهنگ دروغگویی چیست؟

وقتی دروغگویی عمل زشتی نباشد و نوعی زرنگی در نظر گرفته شود به عنوان یک فرهنگ وارد زندگی جامعه ای می شود و فرهنگ دروغگویی پذیرفته می شود. شیوع صفات ضداجتماعی در چنین جامعه افزایش می یابد.

کلاهبرداری چیست؟

نوعی دروغگویی بزرگ برای خوردن اموال و ثروت دیگران است و نشان دهنده ابتلا به سایکوپاتی است.

شیوع دروغگویی یکی از عوامل اصلی است که نشان می دهد یک جامعه چقدر مشکل  سلامت روانی دارد.

چگونه می توان دروغگویی را کاهش داد؟

فقط یک راه وجود دارد:
 تصویب و اجرا قوانین ضد دروغ در سطح قانون اساسی، قوانین مدنی، کیفری و مقررات وزارتی، تربیت کودک.

فرهنگ دروغگویی چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

اگر در جامعه ای دروغگویی زرنگی تلقی شود نه یک اختلال یا صفت مختل روانی، مشکلات زیر افزایش می یابد:
۱. قهرمانان جامعه دروغگویان حرفه ای خواهند بود.
۲. سایکوپات ها به مقامات اصلی خواهند رسید.
۳. کار تیمی مختل خواهد شد.
۴. آسیب های اجتماعی و بزه کاری افزایش خواهد یافت.
۵. قربانیان دروغهای ظالمانه متحمل افسردگی ، اضطراب و ناامیدی خواهند شد.
۶. فرایند توسعه ملی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

دروغگویی چه ارتباطی با مکانیزم های دفاعی دارد؟ 

مکانیزم های دفاعی روشهای ذهنی_ رفتاری برای کاهش اضطراب هستند.  برخی از دفاعها می توانند منجر به دروغگویی شوند که عبارتند از:

۱. فرافکنی
۲. همانند سازی فرافکنی
۳. انکار 
۴. دوپاره سازی
۵. تحریف
۶. خیالبافی
۷. جابجایی
۸. واکنش وارونه 
۹. دلیل تراشی
۱۰‌ . عقلانی سازی

دروغگویی چه ارتباطی با خطاهای شناختی دارد؟
خطاهای شناختی اختلالات عصبی_ژنتیکی در فرایند پردازش اطلاعات هستند و باعث تولید افکار منفی می شوند. افکار غیر واقعی( دروغین) یا مضر هستند.  خطاهای شناختی زیر ممکن است به دروغگویی منجر شوند:
۱. بزرگ نمایی
۲‌. کوچک نمایی 
۳‌. فاجعه سازی
۴. شخصی سازی
۵. ذهن خوانی
۶. پیش گویی بد
۷. برچسب زدن
۸. مقصرسازی
۹‌ مقایسه بی مورد
۱۰. استدلال احساسینیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات