پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

نکاتی درباره رسیدن به اوج لذت جنسی

ین نوع زمان بندی می تواند به سلامت رابطه ی جنسی لطمه بزند

رسیدن به ارگاسم

خیلی مواقع زوج ها سعی می کنند طوری عشق بازیشان راپیش ببرند که ارگاسمشان همزمان باهم رخ بدهد. برخلاف تصورشان، این نوع زمان بندی می تواند به سلامت رابطه ی جنسی لطمه بزند و از رضایت بخشی آن بکاهد.در این حالت زن همیشه دلواپس این خواهد بود که کی به ارگاسم می رسد؟ مطمئن باشید توجه به این مساله خیلی آشفته اش خواهد کرد. او نیاز دارد بدون هیچ بازداری یا کنترلی آزادانه به آمیزشش بپردازد تا ار گاسم به سراغش بیاید. وقت ارگاسم برای او همان زمانی است که رخ می دهد. پس مرد می تواند بعد از او فورا ارگاسم داشته باشد یا که نحوه ی بهتر آن است که می تواند کمی صبر کند. به این نکته مهم نیز توجه داشته باشید که رسیدن همزمان مرد و زن به ارگاسم هردو را چنان جذب لذت شدید خود می کند که توجه به عواطف دیگری برایشان به ناگاه از دست می رود.
ارگاسم داشتن همزمان مرد و زن می تواند باعث رضایت بخشی کمتری شود. پیروی از دستور العمل های کلی رابطه جنسی موفق به زن فرصت آن را می دهد که در هر بار شانس کافی برای رسیدن به ارگاسم داشته باشد.
از فواید آمیزش به روش موفق ، احساس محق بودن زن برای رسیدن به ارگاسم است وقتی مرد در زمان خودش لذتش را برد و نوبت به زن رسیده، طبیعت زن به او می گوید: حالا نوبت توست. بدون این احساس حق داشتن، برای بعضی از زنان رسیدن به ارگاسم بسیار دشوار است.بسیاری از زنان بخشش را به راحتی انجام می دهند ولی وقتی نوبت به دریافت کردن می رسد، برایشان همه چیز خیلی سخت می شود. زن به هنگام آمیزش ممکن است چنان نگران یا در فکر نیاز های همسرش باشد که به خود اجازه ندهد به نیاز های خودش نیز توجه کند. چنین گرایشی می تواند کاملا ناخود آگاه باشد.وقتی زن بتواند فقط دریافت کننده باشد می تواند واقعا از آمیزش لذت ببرد آمیزش به شیوه فوق راهی برای زن می گشاید تا زمانی برای پذیرش و زمانی برای دریافت داشته باشد پس از آنکه آشکارا لذت می بخشد این حق را برای خویش می بیند که به قطب لذت بردن تغییر مکان دهد با درک دو جانبه ی آمیزشی فوق و علامت دادن واضع مبنی بر اینکه مرحله ی دوم آغاز شده زن در آرامش کامل تری می آساید و از شکل گیری تدریجی کامیابی جنسی اش لذت می برد.


وقتی مرد خود را کنترل می کند

مرد آگاهانه خود را کنترل می کند تا قبل از زن به ارگاسم نرسد این یعنی فرصت خوبی برای زن تا لذت بیشتری از آمیزش ببرد مرد با پذیرش مسئولیت زن را از دلواپسی نجات می دهد و به او این احساس را می بخشد که فرصت دارد ونیازی نیست برای داشتن ارگاسم قبل از مرد عجله کند هر چه اطمینان زن به مرد بیشتر باشد و مطمئن تر باشد که مرد قبل از او به اوج لذت نمی رسد با آرامش بیشتری می آساید و خود را به دستان وی می سپارد.


مدت رابطه

به هیچ وجه این برداشت درست نیست که هر چه مقاربت طولانی تر باشد برای زن بهتر است بلکه به طور کلی مقاربت بیش از 30دقیقه برای زن می تواند بسیار دردناک باشد.در رابطه ی جنسی موفق باید دانست که بیشترین لذت برای زن چیست ؟ مرد گرایش به تفکر هدفمند دارد به همین دلیل وقتی می خواهد زن را از آمیزش سیراب کند به دنبال کارآمدترین روش می گردد.آن گاه که زن به ارگاسم نزدیک میشود او با ادامه دادن به تحریک می کوشد وی را مستقیما به هدف نزدیک ونزدیک تر کند اما این راهش نیست .زن را نمی توان روی یک ریل راند و به بهترین نقطه رساند. رمز لذت بخشی کامل به زن در توقف است . همسرتان را به آستانه ی ارگاسم برسانید سپس تحریک را کاهش دهید و آرام بگیرید و بعد از آن دوباره شروع کنید. اگر می خواهید زن به بلندترین مدار لذت برود باد تمنایش را گسترش دهید او را شبیه جذر و مد دریا به آستانه ی ارگاسم برسانید و سپس بگذارید تا انرژی اش فرو نشیند و آرام گیرد حال این روند را تکرار کنید.اگر اورا دو یا سه بار به اوج برسانید و بعد از آن بگذارید ارگاسم داشته باشد زن در مد احساسش و برانگیخته ترین حالت حسی اش ارگاسم را تجربه خواهد کرد.
علت آن هم ساده است در هر بار نزدیک شدن به ارگاسم زن تمنای بیشتری را احساس می کند و بدنش بیدار تر شده مهیای ارگاسم کامل تری می شود پیش نوازش را این طوری طولانی تر کردن هم زن را به ارگاسم بهتری می رساند و هم لذت ارگاسم ر برای مرد تشدید می کند.
زن میتواند به روش های مختلفی مرد را باخبر کند که ارگاسمش نزدیک است یکی از آن راه ها (خواهش میکنم ) است. این جمله دو معنا دارد: (بس کن وگرنه ارگاسم خواهم داشت) و ( چه خوب است ادامه بده ) مرد میتواند دست به انتخاب بزند . یک راه ادامه دادن و رساندن زن به ارگاسم است و راه دیگر نیز متوقف کردن تحریک مستقیم لااقل به مدت 30ثانیه می باشد . توقف مرد به معنای توقف کامل نیست .مرد نوازش شهوانی تمام بدن را بدون لمس مستقیم می تواند ادامه دهد یا روش غیر مستقیم دیگری را انتخاب می کند مهم وقفه است که فرصت می دهد انرژی زن کمی آرام گیرد قبل از آنکه توسط مرد دوباره تشدید شده و به سطح بالاتری برود.
انرژی در هر بار آرام گرفتن ،پیش از فوران مجدد به بدن توانایی می بخشد تا لذت بیشتری ببر د یک بار آزمایش که بیانش برای روشن شدن این مساله بسیار مفید است :
یکی از همکاران (کلینیک درد) داشت . آن ها دردهای مزمن را درمان می کردند روش آن ها این بود که پزشک سوزنی را در بدن بیمار در یک نقطه ی کلیدی قرار می داد و از طریق آن به بدن ، جریان الکتریکی می فرستاد . نکته جالب ،عادت کردن بدن به مقادیر بالای جریان برقی بود که به این نحو به آن فرستاده می شد . درد مزمن نداشتم ولی میخواستم این روش را روی خود بیازمایم. بنابراین به تقاضایم سوزن را در بازویم قرار دادند و جریان برق به آهستگی زیاد شد تا احساس سوزش و درد کردن این نقطه حد طاقتم بود مقدار برق را کمی کاهش دادند و در سطحی که برایم قابل تحمل بود گذاشتند .پس از 10 دقیقه پرستار آمد و با چرخاندن دکمه شدت جریان برق را به ناگاه دو برابر کرد تفاوت جریان برق در بازویم محسوس بود ولی آن احساس سوزش ودرد را نکردم چون مدت 10 دقیقه به جریان برقی در حد طاقتم متصل بودم بدنم فرصت کافی داشت با آن سازگار شود و حتی شدت جریان بیشتری را نیز بپذیرد فقط در عرض ده دقیقه طاقتم دو برابر شده بود . واقعا متحیر شده بودم پرستار بعد از 10 دقیقه مجددا برگشت و به مقدار طاقت اولیه ام باز شدت جریان افزود . نتیجه عالی بود . در عرض 20 دقیقه بدنم سه برابر حد اولیه در برابر جریان برق مقاومت پیدا کرده بود .
به هر حال هر دقیقه به مدت یک ساعت شدت جریان به همان ترتیب افزایش یافت تا اینکه بدنم بدون هر برق گرفتگی و یا احساس دردی توانست 6 برابر حد اصلی از خود مقاومت نشان دهد جسم طی فرآیند طبیعی با افزایش تدریجی جریان برق خود را سازگار کرده بود و طی یک ساعت حد طاقتش را 6 برابر افزایش داده بود .
روز بعد مجددا به کلینیک درد رفتم و آزمایش را باهمان مقدار روز قبل شروع کردم اما این بار به جای 10 دقیقه صبر کردن ،بی درنگ مقدار را به سطح دو برابر رساندم نتیجه شوک الکتریکی و سوختگی در بازویم بود این آزمایش آشکارا نشان داد بدن به هنگام داشتن زمان کافی با مقادیر بالای جریان برق به خوبی خود را سازگار می کند.
قضیه ی آمیزش جنسی نیزشبیه این است. بدن همان طور که برق بیشتری را می پذیرد اگر وقت لازم را داشته باشد می تواند با جمع کردن انرژی به سطوح بالاتر لذت برسد . وقتی شروع به لذت بردن می کنید جسمتان انرژی و لذت بیشتری دریافت می کند نتیجه واضح است ،شما ارگاسم بزرگ تر و رسیده تری را تجربه می کنید.
با جمع کردن انرژی و سپس دست نگه داشتن ،جسم فرصت می یابد ظرفیت لذت بردن را افزایش دهد و ارگاسم بزرگ تر و رسیده تری را تجربه کند .وقتی دوباره و دوباره به ارگاسم نزدیک می شوید ،سرانجام ارگاسم تمام بدن شما را احاطه خواهد کرد اما تحریک شدن و ارگاسم سریع داشتن به این باشکوهی نیست .


ارگاسم سریع بیشتردر آلت تناسلی متمرکز می شود

بجز هنگام آمیزش سریع ،مرد باید حداقل حدود 30 دقیقه وقت بگذارد و زن را دو یا سه بار قبل از رسیدن به ارگاسم به آستانه ی آن برساند این اصل مهم آمیزش موفق است.
برای آمیزش پخته شده ،تقریبا 30 دقیقه وقت لازم است 5دقیقه برای مرد 20 دقیقه برای زن و5دقیقه ی بعداز رسیدن هر دو به ارگاسم برای آنکه در کنار هم باشند و با عشق همدیگر را در آغوش بکشند به این نکته باید توجه داشت که آمیزش حتی در عرض مدت نسبتا کوتاهی می تواند برای زوج ارضاء کننده باشد . اگر آمیزش ساعت ها طول بکشد شور و شهوت سرانجام خاموش خواهد شد. این پندار که باید وقت طولانی برای آمیزش گذاشت با برنامه ی پرمشغله ی امروز هماهنگ نیست ولی به هر حال می توان در یک برنامه ی پر مشغله هم با برنامه ریزی یک یا دو بار در هفته نیم ساعت وقت برای آمیزش گنجاند.
در رابطه ی جنسی موفق اهمیت دارد که خلوتگاهی از عشق برای خود بیافرینیم.آمیزش شادی بخش خلوت ما زمانی است که حداقل دو ساعت وقت داریم .آن جشن مجللی است که طی آن زوج به نوبت ،یکدیگر را به ارگاسم نزدیک می کنند.
آمیزش را می توان با تحریک مرد شروع کرد .بعد شوهر چند بار زن را بر می انگیزد و سپس زن دوباره شوهر را تحریک می کند . این روند را می توان آنقدر طول داد که زن از خود بی خود شده و دیگر نتواند خود را نگه دارد.
در طی آمیزش موفق زوجین زمان بیشتری را صرف مرحله ی اول می کنند .مرد در مرحله ی اول شاید چند بار به انزال نزدیک شود . سپس به مرحله ی دوم رفته و زن چند بار مرزهای ارگاسم را تجربه می کند .زوج با از نو شروع کردن ،مراحل را تکرار می کنند ودر هر بار الکتریسیته ی جنسی بیشتر و بیشتری را پذیرا می شوند تا به جایی می رسند که از نثار کردن و دریافت کردن به همراه هم لذت می برند.
حتما باید اطمینان یافت که زن مقدم بر مرد ارگاسم داشته باشد.

 نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات