پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

درمان جنسی چیست

در حیطه درمان اختلالات جنسی، رویکرد روان تحلیل گری در توسعه سایر مکاتب فکری روان شناختی به ویژه رفتاری-شناختی، موفق بوده است.

تاریخچه مختصری از درمان جنسی 

پیش از روشنگری و ظهور تبیین های علمی (تشریحی و فیزیولوژیکی) برای پدیده های جسمانی، شناخت رایج، اغلب در قالب های جادویی و ماوراطبیعی بود. درمان های مربوط نیز به همین روش بود (سحر و طلسم کردن ها) یا شامل طلب آمرزش برای گناهی بود که تصور می شد باعث ایجاد مشکل شده است
در حیطه درمان اختلالات جنسی، رویکرد روان تحلیل گری در توسعه سایر مکاتب فکری روان شناختی به ویژه رفتاری-شناختی، موفق بوده است. رفتار گرایی براساس نظریه ی یادگیری پاولوف و اسکینر پایه گذاری شده است، به طوری که درمان های رفتاری با استفاده از اصول یادگیری و تغییر رفتار های ناسازگارانه تدوین شده است، این درمان با تقلیل یا حذف رفتارهای ناسازگارانه و جایگزین های سازگارانه  آغاز و تقویت می شدند
در سال های اخیر بیشتر از گذشته از شیوه های دارو درمانی و زیستی-پزشکی برای درمان اختلالات جنسی، به ویژه برای درمان اختلال نعوظ، استفاده می کنند ( به عنوان مثال: سیلدنافیل و تادالافیل) امروزه متخصصین بالینی نیازمند استفاده ازیک رویکرد زیستی-روانی و اجتماعی ترکیب شده جهت کمک به بیمارانشان برای غلبه ی موفقیت آمیز بر مشکلات جنسی شان هستند


الف) تمرکز حسی غیر تناسلی

 از زوج خواسته می شود از مقاربت جنسی همراه با دخول خود داری کرده و نواحی تناسلی یکدیگر و سینه های زن را لمس نکنند. این عناصر فعالیت جنسی، موقتا ممنوع هستند. یکی از همسران در ابتدا بدن دیگری (غیر از نواحی ممنوع) کاوش و نوازش می کنند، ممکن است از بوسه، ضربه خفیف، ماساژ و غیره استفاده کند. همسری که این تماس جسمانی را دریافت می کند به همسر فعال باز خورد خواهد داد. در عمل آنها بایستی هر جمله را با کلمه «من» ، برای به حداقل رساندن احتمال اتقاد منفی شروع کنند. برای مثال، آنها ممکن است بگویند (( من واقعا آنچه انجام میدهی را دوست دارم)) 
پس از یک دوره زمانی آنها نقشهایشان را عوض خواهند کرد.

 اگر آنها خسته شوند یا اگر از اضطراب شدید در هر کدام ازهمسران فراخوانده شود، بایستی جلسه را متوقف کنند. زوج نبایستی به مرحله بعدی برنامه بروند تا اینکه طی چندین جلسه تمرکز حسی غیر تناسلی موفق، توانایی لذت بردن را کسب کنند. همچنین بسار مهم است که تصریح شود که این جلسات بایستی در محیط خصوصی، گرم و راحت، با نور ملایم اجرا شود


ب) تمرکز حسی تناسلی 

در مرحله بعدی برنامه، به زوج اجازه لمس کردن نواحی تناسلی و سینه ها داده می شود. مقاربت جنسی همراه با دخول نیز طی این مرحله ممنوع باقی می ماند. آنها نباید برای برانگیخته شدن کوشش کنند یا برای آنکه  یکدیگر را تحت فشار بگذارند. زوج بایستی به احساس آرمیدگی و تمرکز بر دادن و گرفتن لذت ادامه بدهند، بازخورد بایستی مانند مرحله قبل ادامه یابد


ج) دخول کنترل شده ی مهبلی 

این حالت ممکن است مربوط به وضعیت مردانی باشد که از انزال زودرس یا اختلال نعوظ رنج می برند و یا زنانی با مشکل گرفتگی عضلات مهبل باشند. زوج بایستی طی یک جلسه لذت بردن متقابل وقتی هردو احساس آرمیدگی و برانگیختگی جنسی می کنند، به سوی این مرحله پیش بروند. وضعیت زن در بالا، وضعیت بسیار مناسبی است. وضعیت مرد در بالا در این مرحله توصیه نمی شود چون احتمال انزال را افزایش می دهد


د) دخول کنترل شده مهبلی با حرکت 

این مرحله پایان تمرکز حسی است 
 

پیش آگهی کلی در درمان جنسی

 در کل تقریبا 50 تا 70% زوجین، بهبودی قابل توجهی را گزارش می کنند. یافته ها نشان داد که انگیزه برای درمان(به ویژه در شوهر)، کیفیت ارتباط غیر جنسی و پیشرفت درمان از جلسه سوم، همگی اهمیت پیش آگهی دهنده دارند
پژوهشگران نتایج دراز مدت درمان جنسی را ارزیابی کردند و نتیجه گرفتند که این درمان برای واژینیسموس عالی و برای اختلال نعوظ خوب است اما برای انزال زودرس ضعیف بوده است.

همچنین آنان دریافتند که پیش آگهی درمان میل جنسی آسیب دیده زنانه ضعیف است،  بنظر می رسد این پیش آگهی ضعیف به دلیل مشکل های ثانوی مربوط به ارتباط کلی است بنابراین شاید پیش آگهی در چنین مواردی واقعا وابسته به شناسایی و حل مشکلات ارتباطی کلی زوجین باشد


درمان دوجنسیتی(Dualsex Therapy) 

در درمان دوجنسیتی، درمان مبتنی بر این مفهوم است که وقتی در یک رابطه یکی از طرفین دچار کژکاری جنسی می شود، هردو طرف باید تحت درمان قرار گیرند چون هردو در این موقعیت ناراحت کننده جنسی درگیر هستندمشکلات جنسی اغلب بازتابی از سایر سوتفاهم ها یا نا هماهنگی ها در روابط زناشویی است و در این موارد باید با تاکید بر اینکه کارکرد جنسی جزئی از روابط مزبور است، کل این روابط باید تحت درمان قرارگیرد

مبنای این برنامه جلسات میز گردی است که در آن یک تیم درمانی شامل درمانگر مذکر و مونث مشکلات زوج را تبیین و تشریح می کنند و روی آنها کار می کنند. این جلسات چهارجانبه مستلزم مشارکت فعال بیماران است. درمانگران و بیماران جنبه های روان شناختی و فیزیولوژیک کارکرد جنسی را مورد بحث قرار می دهند و درمانگران نگرش آموزشی دارند.

در مانگران فعالیت های اختصاصی جنسی را پیشنهاد می کنند که زوج در خلوت خانه انجام می دهند. هدف درمان برقراری یا برقراری مجدد ارتباط در درون واحد زناشویی است. روی رابطه جنسی بعنوان کارکردی طبیعی تاکید می شود که در محیط مناسب خانگی شکوفا می شود و تا رسیدن به این هدف بهبود روابط، تشویق می شود. در نوعی از این درمان که موثر بوده است، یک درمانگر به درمان زوج می پردازد.

 درمان کوتاه مدت و مبتنی بر روش های رفتاری است. درمانگر سعی می کند موقعیت را به گونه ای که می بیند منعکس کند تا اینکه عوامل روانپویشی زمینه ای را تفسیر کند. او نمای تحریف نشده ای از روابط زوج عرضه می کند که اغلب سبب تصحیح دیدگاه کوته نظرانه و محدود هر یک از طرفین می شود. این چشم انداز جدید ممکن است سبب قطع حلقه معیوب ارتباط زوج شود وسبب تشویق ارتباطی موثر تر و بهبود یافته شود
برای درمان مشکلات ویژه یک زوج تمرینات خاصی تجویز می شود. بی کفایتی جنسی اغلب ناشی از کمبود اطلاعات، اطلاعات غلط و ترس عملکردی است. بنابراین زوج از هرگونه عشق بازی خارج از تجویز درمانگر منع می شود.

تمرینات ابتدایی معمولا روی افزایش آگاهی حسی در مورد لمس، تماشا ،صدا و بو استوار است. در مرحله ابتدایی، عمل نزدیکی منع می شود و زوج ها یاد می گیرند به تبادل لذت جسمی بدون فشار برای انجام عمل یا دخول بپردازند.

 زوج در عین حال می آموزند که چگونه ارتباط غیرکلامی رضایت بخش برقرار کنند و نیز می آموزند که بازی جنسی جایگزین لذت بخشی برای مقاربت و ارگاسم است. در مرحله ی تمرینات مربوط به تمرکز حسی، زوج برای کاهش اضطراب تقویت بیشتری دریافت می کنند.

طرفین تشویق می شوند برای رهایی از نگرانی های وسواس گونه در مورد عملکرد (نظارت) خیالپردازی نمایند. نیازهای طرف مبتلا و غیرمبتلا مورد بررسی قرار می گیرد. ارتباط صریح بین دو طرف و ابراز نیازهای متقابل تشویق می شود. مقاومت هایی نظیر ادعای خستگی یا نداشتن وقت کافی برای تکمیل تمریتات شایع است و درمانگر باید آنها را مورد بررسی قرار دهد.

تحریک تناسلی در نهایت به تحریکات بدنی عمومی افزوده می شود. به زوج یاد داده می شود که به ترتیب وضعیت های مختلفی را برای نزدیکی امتحان کنند، بدون اینکه ضرورتا عمل را به اتمام برسانند و قبل از اقدام برای مقاربت از روش های مختلف تحریکی استفاده کنند . پس از هر دوره تمرین جدید ،جلسات روان درمانی تشکیل می شود و مشکلات و رضایت های موجود و هم از لحاظ جنسی مهم در سایر زمینه های زندگی زوج مورد بحث قرار می گیرند.

 در هر جلسه با توجه به میزان پیشرفت زوج دستورات اختصاصی داده می شود و تمرینات جدید معرفی می گردد، تدریجا زوج اعتماد به نفس پیدا کرده و راه برقراری ارتباط کلامی و جنسی را می آموزد. درمان دو جنسیتی وقتی موثرتراست که کژکاری جنسی بدون ارتباط با آسیب روانی دیگری وجود داشته باشد


فنون و تمرینات اختصاصی

  در موارد واژینیسم به زن یاد داده می شود که مهبل خود را با انگشتان یا متسع کننده های تدریجی گشاد کند. متسع کننده ها در درمان مقاربت دردناک نیز به کار می روند. گاهی درمان با یک فیزیوتراپیست آموزش دیده هماهنگ می شود که به بیماران کمک می کند عضلات میاندوراه (پرینه ) خود را شل کند


در موارد زودرس، تمرینی معروف به روش فشار دادن برای بالا بردن آستانه ی تحریک آلت مردانه به کار می رود. در این روش مرد یا زن آلت مردانه را در حالت نعوظ تا زمانی تحریک می کند که احساس انزال قریب الوقوع روی دهد؛ در این مرحله ، زن سر آلت مردانه را فشار می دهد ،در نتیجه نعوظ فروکش می کند و انزال مهار می گردد. این تمرین نهایتا آستانه ی احساس غیرقابل اجتناب بودن انزال را بالا می برد و به مرد امکان می دهد در مورد احساسات جنسی خود ،آگاهی پیدا کرده و نسبت به عملکرد جنسی خود اعتماد به نفس پیدا کند.

 یک نوع دیگر این تمرین ،روش (شروع کن –ایست ) است. در این تمرین وقتی به مرد احساس انزال قریب الوقوع دست داد، زن همه ی تحریکات آلت را متوقف می کند. در این روش هیچ فشاری به کار نمی رود. در هر دو حالت سر آلت حساسیت مشابهی دارد . درمان جنسی در مورد انزال زود رس بیشترین موفقیت را به همراه داشته است


در مورد اختلال ارگاسمی مرد ابتدا انزال خارج مهبلی و سپس دخول مهبلی تدریجی پس از تحریک تا مرحله ی نزدیک انزال توصیه می شود. نکته ی مهم این است که در اوایل تمرینات انزال ممنوع است تا فشار رسیدن به ارگاسم برداشته شود و مرد بتواند خود را در لذت های جنسی غوطه ور سازد


هیپنوتیزم درمانی  

هیپنوتیزم درمانگران روی علامت اضطراب برانگیز خاص یعنی کژکاری جنسی خاص تاکید می کنند. کاربرد موفقیت آمیز هیپنوتیزم بیمار را قادر می سازد تا بر علامتی که عزت نفس و تعادل روانی اش را بر هم زده است کنترل داشته باشد.ابتدا طی چند جلسه بدون هیپنوتیزم، همکاری بیمار با درمانگر تشویق و تحکیم می شود. این مباحث سبب می شود که رابطه ی مطمئنی بین پزشک و بیمار برقرار شود، بیمار از لحاظ جسمی و روانی احساس راحتی کند و اهداف درمانی مطلوب طرفین به دست آید.

در خلال این دوره درمانگر قابلیت بیمار را برای تجربه ی خلسه ی هیپنوتیزمی ارزیابی می کند. جلسات بدون هیپنوتیزم هم به پزشک فرصت می دهد که شرح حال روانی کاملی از بیمار تهیه کند و پیش از شروع هیپنوتیزم درمانی معاینه روانی کلی به عمل آید. تمرکز درمان بررفع علائم و تغییر نگرش است. به بیمار یاد داده می شود برای مدارا با موقعیت اضطراب انگیز (یعنی رابطه ی جنسی ) از روش های دیگر استفاده کند

همچنین به بیماران روش های آرام سازی آموخته  می شود تا پیش از روابط جنسی روی خودشان انجام دهند . با اعمال این روش ها اضطراب تخفیف می یابد و پاسخ های فیزیولوزیک تحریک حنسی به آسانی موجب تحریکی لذت بخش و تخلیه ی هیجانی می شود . موانع روانشناختی لیز شدن مهبل، نعوظ و ارگاسم برطرف می شود و کارکرد جنسی طبیعی برقرار می گردد. برای تسریع تاثیر مداخله ی روان درمانی می توان هیپنوتیزم را به برنامه روان درمانی انفرادی اصلی افزود

 

رفتار درمانی

  رویکردهای رفتاری در ابتدا برای درمان انواع هراس ها طراحی شدند ولی در حال حاضر برای درمان سایر کژکاری ها نیز به کار می روند . رفتار درمانگران، کژکاری جنسی را نوعی رفتار ناسازگارانه ی آموخته شده تلقی می کنند که سبب می شود بیماران از تعامل جنسی بترسند. درمانگر با استفاده از روش های سنتی سلسله مراتبی از موقعیت های اضطراب برانگیز را ترتیب می دهد که از ضعیف ترین حالت تهدید آمیز نظیر تصور بوسه تا تهدید کننده ترین موقعیت نظیر دخول آلت تناسلی را در بر می گیرد.

رفتار درمانگر به بیمارکمک می کند تا از طریق یک برنامه ی استاندارد حساسیت زدایی تدریجی بر اضطرابش تسلط یابد این برنامه برای مهار پاسخ اضطرابی آموخته شده طرح ریزی شده است که از طریق تشویق رفتارهای ضد اضطراب انجام می شود. بیمار نخست در ذهن خود با موقعیت اضطراب انگیز خفیف مدارا کرده و به تدریج به سوی اضطراب انگیزترین موقعیت پیش می رود.گاهی برای کمک به تسلط اولیه ی بیمار بر اضطراب از دارو، هیپنوتیزم و آموزش اختصاصی آرام سازی عضلانی عمیق استفاده می شود. 

آموزش قاطعیت نیز به بیماران کمک می کند تا نیازهای جنسی خود را صریح و بدون ترس ابراز کنند و از این لحاظ مفید است. تمرین های قاطعیت و اظهار و جود همراه درمان جنسی داده می شود و بیمار تشویق می شود خواست های جنسی خود را مطرح کند ودر مقابل خواست های غیر منطقی مقاومت کند. تمرین های جنسی برای بیماران تجویز می شود که باید در خانه انجام دهند و ممکن است براساس سلسله ی مراتبی باشد که از لذت بخش ترین و موفق ترین فعالیت های بیمار در گذشته شروع می شود. 

یکی از انواع درمان شامل مشارکت نامزد بیمار در برنامه ی حساسیت زدایی است . در این روش نامزد به جای درمانگر اجزای سلسله مراتب را تنظیم می کند. در چنین مواردی همکاری نامزد الزامی است تا به بیمار کمک کند دستاوردهای جلسات درمانی را به فعالیت های جنسی در منزل منتقل کند

از گروه درمانی برای بررسی مشکلات درون روانی و بین فردی بیماران مبتلا به اختلالات جنسی استفاده شده است. گروه درمانی برای بیماری که در مورد یک مشکل جنسی خاص احساس شرم ، اضطراب یا گناه می کند، یک نظام حمایتی قوی فراهم می سازد. گروه، محل تبادل نظر مفیدی است که در آن با اسطوره های جنسی مقابله می شود، مفاهیم غلط اصلاح می شوند و اطلاعات صحیحی در مورد فیزیولوژی و آناتومی جنسی و انواع رفتارهای جنسی ارائه می شودنیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات