پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

روش همبستگی

مهمترین محدودیت روش همبستگی این است که وجود همبستگی میان دو پدیده به معنای ثبوت رابطه سببی میانه آن دو پدیده نیست.

روش همبستگی

در روش همبستگی دو یا چند عامل یا متغیر در گروهی از افراد اندازه‌ گیری می‌شود تا چگونگی تغییر آنها در ارتباط با یکدیگر ارزیابی شود. بنابراین، هدف این است که هماهنگی تغییرات دو متغیر تعیین شود. برای مثال به کمک روش همبستگی می توان مشخص کرد که آیا این بین شیوه فرزندپروری والدین و میزان اضطراب جدایی کودکان رابطه وجود دارد؟ امتیاز اصلی همبستگی این است که تمامی افراد در شرایط یکسان مورد مشاهده قرار می‌گیرند و محقق به جای مداخله در پدیده ها و تجاربی که آزمودنی در معرض آنها قرار دارد، به اندازه گیری پدیده های موجود در موقعیت واقعی می پردازد. بیشترین کاربرد روش همبستگی در مطالعات میدانی یعنی مطالعاتی که در موقعیت های واقعی انجام می‌شود، است.

کاربرد روش همبستگی در موارد زیر ترجیح دارد :

الف ) موضوع تحقیق جدید باشد و اطلاعات زیادی در مورد متغیرهای آن برای مداخله در آنها وجود نداشته باشد.

ب ) دستکاری متغیرها از لحاظ فیزیکی غیر ممکن باشد

ج) دستکاری متغیرها غیر اخلاقی باشد.

یکی دیگر از امتیازهای روش همبستگی این است که امکان مطالعه کمی و دقیق رابطه بین متغیرها را فراهم می‌سازد و بازده اطلاعاتی به نسبت زیادی دارد. همچنین، همبستگی مطالعات طبیعی بوده و تصنعی نیستند و نیز وقتی که امکان اجرای آزمایشی مطالعه وجود ندارد، روش همبستگی روش مناسبی برای مطالعات است. مهمترین محدودیت روش همبستگی این است که وجود همبستگی میان دو پدیده به معنای ثبوت رابطه سببی میانه آن دو پدیده نیست. همبستگی تنها از وجود رابطه میان دو تغییر یا عامل است، زیرا برای اثبات رابطه علت و معلولی میان دو پدیده باید تمامی عواملی که به احتمال در متغیر وابسته تاثیر می گذارند، کنترل شود و چنین شرایطی در محیط طبیعی تقریبا منتفی است. برای مثال وجود همبستگی بین تماشای برنامه های خشونت بار در تلویزیون، و رفتار خشونت آمیز کودک در مدرسه یا خانه ممکن است به سه دلیل باشد : اول اینکه تماشای خشونت در تلویزیون به احتمال زیاد رفتار پرخاشگرانه را برمی‌انگیزد؛ دوم اینکه کودکانی که بسیار پرخاشگرند، احتمالا تماشای برنامه های خشونت‌بار را به برنامه‌های دیگر ترجیح می‌دهند؛ سوم اینکه پرخاشگری کودکان و ارجحیت قائل شدن آنان برای تماشای خشونت از تلویزیون ناشی از علت های دیگر است به این معنی هر دو معلول علت دیگر هستند.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات