پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

شرایط محیطی انحرافات جنسی

اثر محیطی، به ویژه در دوران کودکی، در ایجاد انحرافات جنسی فوق العاده است. پاولوف تمام واکنش‌های جنسی و غیر جنسی آدمی را به انگیزه های محیطی و تداخل انعکاس های شرطی نسبت می‌داد و به راستی نیز رفتارهای جنسی انسان در بسیاری ا

شرایط محیطی انحرافات جنسی

اثر محیطی، به ویژه در دوران کودکی، در ایجاد انحرافات جنسی فوق العاده است. پاولوف تمام واکنش‌های جنسی و غیر جنسی آدمی را به انگیزه های محیطی و تداخل انعکاس های شرطی نسبت می‌داد و به راستی نیز رفتارهای جنسی انسان در بسیاری از موارد مشروط به شرایط خاص می گردد. و در سابقه دوران کودکی بسیاری از منحرفان جنسی، نابهنجاری رفتارهای عاطفی، جنسی و اجتماعی والدین در محیط خانواده، وجود دارد.

خاطر تفاوت شرایط محیطی انسان با حیوانات

گفتیم که انحراف جنسی در حیوانات نیز وجود دارد ولی تعدد آن در انسان است و این نیز به خاطر تفاوت شرایط محیطی انسان با حیوانات و نیز مربوط به تفاوت هوش و نیروی یادگیری انسان است. اساسا مهمترین خطر آزادگزاردن رفتارهای انحرافی آنست که دیگران بویژه جوانان آن را یاد می‌گیرند و به راه های انحرافی کشیده می شوند. مطالعه رفتارهای انحرافی در حیوانات بسیار دشوار و ارزیابی آن به ویژه در خانواده های جانوری پست تر از پستانداران تقریباً غیر ممکن است. مثلا جفت گیری کبوترهای نر با یک دیگر پدیده کمیابی نیست اما نمی توان طبیعی بودن یا نبودن آن را معلوم داشت. بسیاری از پستانداران نیز گاهگاه رفتارهای انحرافی نشان می‌دهند و چنین پیداست که اینگونه رفتارها در حیوانات باهوش تر و اهلی تر فراوان تر است. جنس نر پستانداران، اکثرا در کنار هم، در نبود جنس مخالف، نسبت به یکدیگر رفتارهای انحرافی نشان می‌دهند. معمولا موجودی که مفعول واقع می شود با رفتار تهاجمی، موجود تجاوز کار را از خود می راند اما گاه نقش غیرفعال ایفا می‌کند و  حیوان دیگر را به خود می پذیرد. میمونها خود ارضایی می کنند و به طور تجربی نیز می‌توان آنها را به خود ارضایی واداشت : در شرایط آزمایشگاهی میمون را برنی انگیزند او را خشمگین می سازند، به طوری که در تدریجا در او حالت عصبی پیدا نی شود. در این حال حیوان مرتب خودارصایی می‌کند و به میمون های ماده‌ای که در قفس هستند، توجه ندارد.

گونه‌ هایی از آهو نیز آلت خود را به درخت ها می مالند و رفتارهای استمناءئی نشان می‌دهند. حیوانات اهلی به ویژه سگ ها نسبت به انسان، رفتارهای جنسی نشان می دهند و حتی گاه رفتارشان تجاوزکارانه است. نزدیکی حیوانات گونه های مختلف با یکدیگر مثلا گوسفند و بز شایع است ولی چنین پدیده ای بین حیوانات دشمن با هم، مثلا سک با گربه، کمتر دیده است.
 نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات