پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

انواع اشاره های مضمونی

انواع اشاره های مضمونی  اشاره تصویری : در این نوع اشاره از تصاویر برای کمک به یادگیرندگان در دادن پاسخ درست استفاده می شود.  اشاره مبتنی : برعنوان در این نوع اشاره ابتدا عنوان مطلب داده می شود و بعد از آن متن قاب ارائه می

انواع اشاره های مضمونی 

اشاره تصویری : در این نوع اشاره از تصاویر برای کمک به یادگیرندگان در دادن پاسخ درست استفاده می شود. 
اشاره مبتنی : برعنوان در این نوع اشاره ابتدا عنوان مطلب داده می شود و بعد از آن متن قاب ارائه می گردد. ارائه عنـوان مطلب به این خاطر است که احتمال پاسخهای نامناسب کم می شود.
 اشاره مبتنی برساختمان دتوری
اشاره مبتنی بر مترادف و متضاد
 اشاره مبتنی برقواعد و قوانین 
اشاره قیاسی : مقایسه بین مطالب قاب و پاسخ موردنظر یادگیرنده به دادن پاسخ درست هدایت می شود. 
اشاره مبتنی برمثال : از موارد جزئی یک قاعده کلی استخراج می شود.
 
3- اجراي آزمایش برنامه و تجدید نظر درآن. 
انواع برنامه های آموزش برنامه ای

برنامه خطی : دراین برنامه قابها دریک خط مستقیم به دنبـال یکـدیگر مـی آینـد و یـادگیری مطالـب هرقـاب مسـتلزم یادگیري مطالب تمامی قابهای پیش از آن است. 
قاب 1      قاب 2       قاب 3          قاب 4 
در برنامه خطی همه یادگیرندگان همه قابها را مطالعه می کنند وبه سوالهای آن پاسخ می دهند تفاوت یادگیرندگان قوی و ضعیف در سرعت مطالعه آنها منعکس می شود. 

برنامه شاخه ای : مبدأ این برنامه نورمن کرا و در است. 

قاب های مستقیم را قابهای اصلی و قابهای جانبی را قابهای ترمیمی نامند. هدف از قابهای ترمیمی این است کـه در آنهـا یادگیرنده با برخورداری از توضیحات و مثالهای بیشتر مطلب آموزش را به خوبی بیاموزد. کراودر، برنامه شاخه ای خود را از اصل با برنامه خطی اسکینر متفاوت می داند.

به اعتقاد کراودر، برنامه شـاخه ای بـیش ازبرنامـه خطـی اختلافـات فـردی یادگیرندگان را درنظر می گیرند. در یادگیری مطالبی که نیاز بیشتری به حافظه دارد مانند دروس زبان شـاخه ای اسـت.

اما اگر هدف خطی استفاده شود زیرا تکرار مطالب دربرنامه خطی بیش از برنامه شاخه ای است اما اگر هدف درس آموزش مفاهیم و اصول و حل مسئله است که کمتر به حافظه و بیشتر به درك و فهم و استدلال نیاز دارد برنامه شاخه ای مفیدتر است. گیج و برفیلد در رابطه با کاربرد آموزش برنامه ای می گوید این روش آموزش بـرای آمـوزش دادن مهارتهـای ویـژه چـون نحوه محاسبه ضریب همبستگی و مقاصد دیگر آموزش چون رفـع نـواقص یـادگیری و کمـک بـه آمـوزش کلامـی روش مفیدی است اما نمی توان از آن به عنوان یک روش کامل آموزش استفاده کرد. 

نکته : هیچ یک از رسانه های آموزش به خودی خود در افزایش یادگیری دانش آموزان و دانشجویان تاثیر ندارند بلکه دلیـل اثـر بخشی آنها این است که روشها و اصول به کار رفته درآموزش به کمک رسانه ها روشها و اصول بهتری بوده اند.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات