پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

محل ادراك

محل ادراك محل ادراك به فضایی از لکه جوهر گفته می شود که برای تداعی پاسخ مورد استفاده قرار گرفته است.  محل ادراك ممکن است استفاده از تمامی لکه (پاسخ کلی) تا استفاده از یک جزء غیر معمول (Dd) را شامل باشد. 

محل ادراك

محل ادراك به فضایی از لکه جوهر گفته می شود که برای تداعی پاسخ مورد استفاده قرار گرفته است. 
محل ادراك ممکن است استفاده از تمامی لکه (پاسخ کلی) تا استفاده از یک جزء غیر معمول (Dd) را شامل باشد. 
جزئیات غیر معمول به عنوان محل ادراك پاسخ هایی تعریف شده است که کمتر از 50 درصد آزمودنی ها به آنها پاسخ 
داده اند. برای هر پاسخ محل ادراك، یک نشانه برای ناحیه خاصی از لکه و یک نماد برای مشخص کردن میزان سازمان یافتگی آن تعیین می شود. تفسیر محل ادراك به طور کلی، ناحیه هایی از لکه هاي جوهر که آزمودنی برای پاسخ هایش انتخاب می کند، سبک کلی رویکرد او به جهان خود را منعکس می کند. این گفته، به ویژه در مورد شیوه برخورد آن ها با موقعیت های مبهم و نامطمئن زندگی صدق می کند. 

پاسخ به کل لکه (W)
پاسخ کلی وقتی است که از تمامی لکه براي پاسخ استفاده شده باشد، باید همه قسمت ها مورد استفاده قرار گرفته 
باشند. پاسخ کلی با درجه توانایی فرد در تعامل با محیطش به شیوه اي فعال و کارآمد ارتباط دارد. 
پاسخ های کلی در مورد کودکان 3 تا 4 ساله بیشترین فراوانی را دارد. 
تعداد زیاد پاسخ هاي W (در صورت داشتن کیفیت خوب و درجه بالایی از فعالیت سازماندهی) :
• توانایی خوب در ترکیب کردن و انتزاع
• جاه طلبی
• پیوند خوب با واقعیت
• توانایی عالی در حل مساله

تعداد کم پاسخ های W:
• افسردگی 
• اضطراب
• (در صورت پایین بودن فراوانی، کیفیت و پیچیدگی پاسخ ها) : سطوح جدی تر ناسازگاری مثل احتمال تحریف 
ذهنی مربوط به آسیب مغزی یا عقب ماندگی ذهنی 

جزئیات متداول (D)
دی D، ناحیه ای از لکه است که اغلب شناسایی می شود. 
پاسخ D به عنوان بازتابی از درجه ي واکنش فرد نسبت به جنبه های آشکار یک موقعیت و ادراك وی از آن ها تلقی شده است. 
فراوانی پاسخ D در مورد کارت شماره 10 معمولا بیشتر است. 
فراوانی پاسخ D در مورد اشخاصی که به جنبه های عینی و آشکار موقعیت ها بیشتر تاکید می کنند اغلب زیاد است. 
تعداد زیاد پاسخ های D:
• تاکید بیشتر بر جنبه های عینی و آشکار موقعیت ها
 +D : سطح عالی کارکرد رشدی 
+D : علاقه به دقت و ظرافت

تعداد کم پاسخ های : D
• فشار روانی کم
• عادات ادراکی نابسنده
• آسیب مغزي احتمالی
• کودکان خردسال
پاسخ هاي جزء غیر معمول (Dd)
پاسخ جزء غیر معمول، ناحیه ای از لکه است که به ندرت شناسایی می شود. 
پاسخ Dd به عنوان نشانه ی جدا شدن یا عقب نشینی شخص از محیط خود از طریق تمرکز بر جزئیات به جای ادراك کل موقعیت یا توجه به عناصر آشکارتر محیط تلقی می شود. 

تعداد زیاد پاسخ های Dd:
• نیاز به عقب نشینی از موقعیت های مبهم
• بیماران اسکیزوفرنیک
• (همراه با حرکت Dd): فرایندهای فکری شخص ادراك هایش را مختل می سازند. 
• بیماران وسواس عملی: تمرکز بر جزئیات محیط و کاهش 

اضطراب پاسخ به فضای سفید (S)
در این نوع پاسخ، ناحیه سفید لکه برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد زیاد پاسخ های S (سه پاسخ یا بیشتر):
• منفی گرایی 
• دشواری در کنترل خشم
• گرایش به مخالفت
• (در بین افراد بهنجار): تضاد انطباقینیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات