پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

سه خاستگاه يادگيری

سه خاستگاه يادگيری كه بسياری اعتقاد دارند ترين مكتب فكری بودايی است، سه ۲۴ كهن مطابق آموزههای ثراوادا، فلسفي، ۲۵ پايگاه برای خودشناسی وجود دارد : گوش دادن به ديگران و باور داشتن آنها (مريدانه فلسفی، مذهبی و غیره)، تعقل (تو

سه خاستگاه يادگيری

كه بسياری اعتقاد دارند ترين مكتب فكری بودايی است، سه ۲۴ كهن مطابق آموزههای ثراوادا، فلسفي، ۲۵ پايگاه برای خودشناسی وجود دارد : گوش دادن به ديگران و باور داشتن آنها (مريدانه فلسفی، مذهبی و غیره)، تعقل (توانایی های فکری شخصی حل مسئله)، و تجربه (تجربه واقعی شخصی).
اين مسئله در مورد شناختن خود طی درمان نيز صادق است. ميتوانيم درباره اين روشهای يادگيری بر حسب ابعاد درگيری شخصی، كه هر يك اطلاعاتی درباره خودمان از يك چارچوب ارجاع محدود (گوش كردن منفعلانه) گرفته تا گسترده (تجربه كردن)، به دست می دهند. 

يادگيری مريدانه 

طی رواندرمانی، درمانجو ممكن است با توجه به آنچه درمانگر مي گويد و زاويه ديد او از دنيا و الگوی عملياتی، اطلاعاتی از خودش به دست آورد. درمانجو بر پايه ديدگاه شخصی ديگر كه همان درمانگر باشد، خودشناسی كسب ميكند : «افكار درمانجو غيرمنطقی است، زيرا به رنج عاطفی منجر مي شوند». اگر اين تنها سطح درگيری باشد (ايمان به درمانگر)، علائم ممكن است مدتی تخفيف يابند، اما حس خودكنترلی و خودكارامدی درمانجو سخيف و وابسته به بافت و موضوع مداخله باقی ميدماند. خطر بالقوه عبارت است از وابستگی به تأييد يا تصديق درمانگر كه به درمان طولانی مدت غيرضروری منجر ميشود.

يادگيری عقلی 

مرحلة بعدی درگيری خودشناسی عبارت است از حل مسئله با فهم و درك اطلاعات. اين مسئله مستلزم درگيری فردی بيشتر در پردازش اطلاعات است. اين يادگيری مستلزم پردازش معنايی است كه در آن معنای اطلاعات بهصورت فعالانه و انتقادی ارزيابی و با اطلاعات آموخته شدة موجود در حافظه مقايسه مي شود. برای مثال درك اينكه چگونه نظام عقايد يا طرحواره های محوری ما (مفروضات اساسي در مورد خود و جهان) واقعيات را برايمان خلق ميكنند، چه خوشمان بيايد يا نيايد، ثابت شده مهارتی مفيد در جريان درمان شناختی است. تصديق چنين دركی به واسطه تجارب رفتاری (آزمودن اعتبار آن مفروضه) نيز نشان داده شده كه در تغيير ديدگاه و پريشانی هيجانی متناظر آن ياری بخش است. اما درك طرحواره هايمان هميشه برای تغيير رفتارهايمان كافی نيستند. با وجود تلاشهای ماهرانه درمانگر برای ارتقای آگاهی درمانجو از عقايد ناكارامدش، وی ممكن است نسبت به تغيير يك نظر يا پاسخ عادتی ناتوان باشد. در زير مثال خوبی از تفاوت بين واقع بينی عقلی و واقع بينی تجربی آورده شده كه گام بعدی درگيری است. در سال ۱۹۵۲، دونالد گلاسر، متخصص فيزيك و برنده جايزه نوبل، ماشينی به نام اتاقك حباب اختراع كرد تا سرعت ظهور و افول ذرات ريز اتمی تشكيل دهنده جهان را اندازه بگيرد. در هيدروژن مايع نگهداری شده نزديك نقطه جوش، يون های توليدشده از طريق ذرات راديو اكتيو باردار واردشونده، از شيار حبابها خارج ميشوند كه قابل عكاسی است. او مسير يونها را ۱۰ هرتز (چرخه در ثانيه) است. ۲۲ شمارش كرد و نتيجه گرفت كه تعداد ظهور و افول يون ها برابر با ۱۰ بار در ثانيه ظاهر شده و ناپديد ميشوند. ۲۲ به عبارت ديگر، گلاسر كشف كرد كه ذرات ريز اتمی اين كشف بزرگ اثبات كننده پويايی های ماهيت گذرای جهان فيزيكی، بر يك ماشين تكيه داشت،
يعنی يك ابزار خارجی اندازه گيری كه به واسطه آن ميتوانيم ماهيت فيزيكی انسان را تعقل كنيم.
 

يادگيری تجربی 

جای تعجب است كه بيست و پنج قرن پيش، فردی فقط به واسطه ظرفيت درون نگرياش، آگاهی و تعادل فكری از لحظه ای به لحظه ديگر را به كار گيرد و چنين كشفی در سطح تجربی انجام دهد. بودا كشف كرد كه تمام ساختار ماده مركب از ذرات ريز اتم است كه به طور مداوم در حال ظهور و افولاند، او ميگويد در يك چشم به هم زدن هر يك از ذرات ميليونها بار ظاهر و ناپديد ميشوند. از آنجا كه در گذشته هيچ توصيف يا نامی از اين ذرات ناپايدار وجود نداشت، بودا. كشف اين مرد مشابه با كشف ۲۸ معنی كوچك كلمه كالپا دانشمند زمان ما بود، اما فرايند و نتايج اين دو كشف، بسيار متفاوت بود. آن يكی از غم دنيا خلاصميشود و اين ديگری پيوند ديرينه ای با آن مي تند.(MiCBT) با تأكيد بر ويژگی های تجربی و زيرساختهای عصبی رفتار آنها، اين سه جنبه از يادگيری درباره خود را پوشش مي دهد. تعداد فزايندهای از پژوهشها و بالينی گران مزايای الگوهای تجربی را لحاظ می كنند و از مزايای گنجايش مؤلفه های ذهن آگاهی در چارچوب شناختی - رفتاری سود می برند.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات