پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

برقراری مجدد توازن در سيستم

برقراری مجدد توازن در سيستم بازيابی تعادل در سيستم پردازش اطلاعات مستلزم شاخص جديد است. آموزش ذهن آگاهی دقيقا همين كار را انجام می دهد. با آموختن توجه عينی (به طور ادراكی و با طبقه بندی واقعی) به همه حسهای بدنی و افكار هم

برقراری مجدد توازن در سيستم

بازيابی تعادل در سيستم پردازش اطلاعات مستلزم شاخص جديد است. آموزش ذهن آگاهی دقيقا همين كار را انجام می دهد. با آموختن توجه عينی (به طور ادراكی و با طبقه بندی واقعی) به همه حسهای بدنی و افكار هم ظهور و در عين حال حداقل سازی ارزشيابی و واكنش، توجه بيشتری برای ادراك حسی و حس احشايی در دسترس است و توجه كمتری به ارزشيابی و واكنش اختصاص داده می شود كه اين توازن بيشتری بين مؤلفه ها برقرار ميكند.

تعادل كاركردی ناشی از خودآموزی در امر اختصاص مجدد و پايدار توجه به آنجا كه توجه از آن تهی شده است، به ما امكان می دهد مسائل را از زوايای مختلف مشاهده كنيم و قبل از عمل گزينه های بيشتری را فراهم كنيم. ماعينی تر و واقع بين تر می شويم. به خاطر داشته باشيد كه طی تمرين ذهن آگاهی، حتی با وجود كوشش برای عدم داوری و قضاوت (ارزشيابی) درباره يك فكر يا حس بدنی در حال ظهور (محرك درونی)، محرك به طور معمول از پيش با معانی و ارزشها (تفكرات خودكار) پيوند خورده است.

متعاقبا تحريك آنها احتمالاً حسهای بدنی هم ظهور ايجاد می كند. با اينكه نگرش ما طی آموزش غيرداورانه است و به طور مستقيم از اين تفكرات خودكار آگاه نيستيم، هنوز پيامدهای (حسهای بدنی) اين داوری های خوب آموخته شده را احساس می كنيم. تكليف اصلی عبارت است از عدم واكنش به اين حسهای بدنی، با درك اينكه چنين حسهايی با پيوندهای ديرينه تحريك شده اند. تلاش برای عدم تقويت پاسخ هميشگی (واكنش) معنی دقيق تعادل فكری است.

از اينرو تخصيص مجدد توجه به ادراك حسی و حس احشايی به ما امكان می دهد از پيوندهای ديرينه افكار و احساسهای بدنی كه به طور خودبه خودی طی تمرين ظاهر می شوند، آگاه باشيم و مغز را تمرين دهيم تا واكنش معمول به آنها را تقويت نكند. ما بيشتر مشاهده گر می شويم و آگاه می شويم كه با وجود عدم داوری منفی درباره يك فكر مزاحم منفی، هنوز حسهای بدنی همراه با آن را احساس می كنيم. بدون تخصيص دوباره توجه كافی به مؤلفه حس احشايی، اين عقيده را حفظ می كنيم كه علت ناخشنودی و واكنش ما محرك است. ما درباره علت تجربه مان سوء تفاهم داريم و محرك را سرزنش كرده يا تلاش ميكنيم آن را تغيير دهيم. 

تخصيص مجدد توجه كه از طريق الگوی هم ظهوری پيشنهاد شده، با افزايش سريع ادراك حسی در درمان جويان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و شرايطی كه شامل تجزيه است، به تصوير كشيده می شود. بلافاصله بعد از شروع آموزش، درمانجويان انواع تجارب حسی قوی را شامل احساس لذتهای جديد از راه مزه، بو يا رابطه جنسی گزارش می كنند. كابات - زين آگاهی افزايش يافته افراد در مورد مزه را نيز طي «تمرين كشمش» توصيف كرده است. طی اين تمرين از حاضران تقاضا می شود يك كشمش را به صورت ذهن آگاه بخورند.

در صورت ادغام تبيين كاركردی - تعادل در منطق ارائه آموزش ذهن آگاهی، درمان برای درمانجويان زيادی قابل هضم تر و مطلوب تر به نظر خواهد رسيد. اين درمانجويان ممكن است در صورت فقدان چنين ادغامی به درمانی كه دارای ويژگيهای ديگر ذهن آگاهی است، نپردازند.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات