پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

تعادل فكری، يک سازوكار محوری

تعادل فكری، یک سازوكار محوری واژة تعادل فكری به طور كلی به معنای تعادل، توازن، خونسردی، آرامش، متانت، ثبات و كنترل خود است در ابهیداما (متون جامع سيستم روانشناختی بوديسم) از آن به عنوان ذهنی ياد می شود كه در حالت عدم تنفر،

تعادل فكری، یک سازوكار محوری

واژة تعادل فكری به طور كلی به معنای تعادل، توازن، خونسردی، آرامش، متانت، ثبات و كنترل خود است در ابهیداما (متون جامع سيستم روانشناختی بوديسم) از آن به عنوان ذهنی ياد می شود كه در حالت عدم تنفر، عدم دلبستگی، و عدم فريفتگی همراه با تلاشگری باشد.

كاركرد اين ويژگي فراهم کردن فرصتهایی برای ناپایداری هیجانی نیست  بلكه امتناع از گرفتار شدن در نفرت یا دلبستگی و حالتی از ذهن بی وسوسه، بيزاری و غلفت است در بافت درمانی می توان تعادل فكری را به اين صورت تعريف كرد : فعل عمدی و آگاهانه بی واكنشی نسبت به رويداد تجربه شده در چارچوب بدن يا افكار فرد كه در نتيجه مشاهده ناداورانه ايجاد می شود.

به عبارت ديگر، تا زمانی كه در مورد يك تجربه واقعی (درونی) آگاهی نداشته باشيم، نمی توانيم نسبت به آن تعادل فكری داشته باشيم. بنابراين تعادل فكری حالتی از پذيرش تجربی است كه برمبنای آگاهی از افكار و احساسات بدنی تعريف می شود.

اهميت شرطی سازی احشايی

تقريباً پنجاه سال پيش، رفتارشناسان روسی در مورد اهميت شرطی سازی احشايی گزارش دادند، اين مطالعات برای رفتاردرمانگران اهميت زيادی دارد. ساز و كارهای اصلی مراقبه ذهن آگاهی سنتی و آگاهی احشايی در MiCBT يكپارچه شده اند. برای داشتن تعادل فكری در مورد رويدادی كه تجربه می كنيم، عينيت بيشتری بايد به كار گرفته شود.

هرچه توانايی آگاهي از افكار و احساسات بدنی در حال رخداد بيشتری داشته باشيم، تعادل فكريمان بيشتر می شود. به اين ترتيب در مورد تجربيات شخصيمان علمی تر می شويم. ذهن و بدن ما می تواند به كوچكی يك آزمايشگاه خصوصی باشد، جايی كه مشاهدات به طور چشمگيری به اندازه گيريهای علمی نزديكتر است تا به قضاوتهای معمولی كه انجام می دهيم.

ذهن آگاهی

به همين دليل برخی محققان و مربيان معتقدند كه مراقبه ذهن آگاهی يك علم است. از نظر نوروآناتومی، تعادل فكری كاركردی از شبكه های بازداری عصبی است كه درون (بازداری پاسخهای كلامی در قشر شنوايی)، نواحی پيش پيشانی راست و لیمبیک و شبکه های انگیزشی در ناحیه پس سری (تسهيل انعطاف پذيری عصبی در شبكه های حسی - تنی) قرار دارند. همچنين به نظر می رسد كه تعادل فكری با ترشح اندورفينها مرتبط باشد، يعنی جايی كه واكنش گری با ترشحآدرنالين و كورتيزول مرتبط می شود. تعادل فكری با فعاليت سيستم عصبی پاراسمپاتيك و افزایش، پاسخ ايمنی ارتباط دارد.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات