پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

برداشت غربی از مفهوم شرقی

برداشت غربی از مفهوم شرقی پیدایش رسمی ساتیپاتانا، به طور سنتی از دل يك فن مراقبه به نام ويپاسانا، به معنای نظاره عینی یا بینش كه گفته شده تغيير شخصيت را تسهیل می كند، آغاز شده است. عناصر مراقبه ويپاسانا تغيير نام پيدا كرده

برداشت غربی از مفهوم شرقی

پیدایش رسمی ساتیپاتانا، به طور سنتی از دل يك فن مراقبه به نام ويپاسانا، به معنای نظاره عینی یا بینش كه گفته شده تغيير شخصيت را تسهیل می كند، آغاز شده است. عناصر مراقبه ويپاسانا تغيير نام پيدا كرده و مانند ذهن آگاهی به اشكال مختلف وارد حوزه روانشناسی شناختی رفتاری شده اند. دلیل این مسئله تا حدودی وجود ويژگيهای همپوش قابل توجه و همچنين مكمل بودن اين دو سنت است.

ارتباط بين ذهن آگاهی و نظريه يادگيری مدرن 

ذهن آگاهی از بسياری جهات به معنای افزايش آگاهی در مورد قوانين طبيعی است. بنابراين ذهن آگاهی بطور سنتی به عنوان بالاترين استاندارد برای مطالعخ بوم شناسی شكل گرفته است. برای مثال ، زمانيكه می توانيم به آرامی بنشينيم و صرفاً رويدادهای درونی جاری را مشاهده کنیم، شاهد قانون ناپایداری در درونمان هستیم. حدود يك قرن است كه از قانون ناپايداری در پژوهشهای شرطی سازی، و بعد از آن در رفتاردرمانی استفاده می كنيم.

برای مثال وقتی يك رفتار آموخته شده طی زمان كاهش پيدا ميكند، آن را خاموشی نامند. تمرین شناخت - رفتار درمانی از مرحله تحليل رفتار گرفته تا برنامه ريزی و اجرای درمان، به شدت به اصول تقويت و خاموشی وابسته است. آموزش سنتی ذهن آگاهی، آگاهی از قدرت تقويت را نیز شامل می شود که حاصل اشتیاق به دلبستگيها و بيزاری از نفرتهاست. در صورت عدم واكنش به رفتارهای آموخته شده، افكار و هيجانات، انتظار ميرود قدرتشان را از دست بدهند. این اصل در علم رفتاری خاموشی خوانده می شود.

درحاليكه روانشناسی در غرب اصول تقويت و خاموشی را تقريبا يك قرن است كه مورد بررسی قرار داده و قانونمند كرده است، مفاهيم شرقی رفتار شامل توالی رويدادهای روانی، بيش از بیست و پنج قرن است که قانون علیت ظهور ناميده می شود. در اين صورت بنديهای شرقی، درك درونی (توانايی حس كردن احساسات بدنی) در تقويت يا از بين بردن رفتار مقدم است. از آنجا كه بيست وپنج قرن پيش ماهيت تقويت و خاموشی به خوبی شناخته نشده بود، آنها به عنوان ابزار پذيرش خود و تغيير روانشناختی برای كاهش رنج انسان نيز به كار می رفتند. 

ذهن آگاهی رنج انسان

همچنان كه در بدو امر نيز در بوديسم تراوادا، صورت بندی شده است، ذهن آگاهی در جهت تحقق بخشيدن به سه حالت اساسی انسان باشد، يكی از آنها كه با جزئيات بيشتری توضيح داده خواهد شد بی خودشدگی است. 

 اين حالات عبارتند از :

۱) ماهيت متغير كائنات،
۲) متعاقبا بی جوهر شدن خود (بی منی يا بی خود شدن) و
۳) رنجی كه آبشخورش عدم آگاهی به ناپايداری طبيعی همه پديده ها، از جمله خود و مجموع اجزای همراه آن است.

ذهن آگاه بودن در تمام رويدادهای درونی و بيرونی كه رخ می دهند، می تواند اين شكل از دريافت را تسهيل كند، يعنی دانستن (نه فقط فكر كردن يا اميدوار بودن) اينكه «اين نيز بگذرد». مفهوم سنتی ذهن آگاهی توانايی آگاه ماندن از قانون طبيعی ناپايداری (حضور همه جانبه تغيير مداوم و كنترل نشدنی)، و پيامدهای آن در زندگی روزمره است. پاول فلشن، روانپزشك و مربی باتجربه آگاهی در آمريكای شمالی، معتقد است «ويپاسانا آموزشی در فرهنگ روانشناسی است» به نظر كلی دیدگاه سازه نگر شخصيت متأثر از آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی است، شامل آزمودن اين فرضيه كه ويژگی همه افكار و احساسات جسمی، ظاهر شدن و گذشتن است. با تجربه اين قانون تغيير ادراكی درونی، می آموزيم كه را تعديل كنيم و اين كار را با عینی تر بودن و مشاهده گر علمی بودن، داشتن تحليل دقيق تر از رويدادهای جاری و پيش بينی های معقولتر و واقع بينانه تر، انجام داده و در نتيجة اين كار حس كنترل بر زندگيمان را ارتقا دهيم.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات