پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

کفایت درمان زناشویی و زوجی

کفایت درمان زناشویی و زوجی درمان زناشویی و زوجی، کفایت خود را در درمان چندین اختلال، شامل اعتیاد به الکل، سومصرف مواد و افسردگی نمایان ساخته است. طیفی از رویکردها، از جمله مدل های رفتاری، شناختی و رفتاری، بینش ۔ محور، نظام

کفایت درمان زناشویی و زوجی

درمان زناشویی و زوجی، کفایت خود را در درمان چندین اختلال، شامل اعتیاد به الکل، سومصرف مواد و افسردگی نمایان ساخته است. طیفی از رویکردها، از جمله مدل های رفتاری، شناختی و رفتاری، بینش ۔ محور، نظام دار و آموزش روانی، یافته‌های مثبت را در بهبود روابط زوجین ایجاد کرده‌اند.

ما سپس یافته های مرتبط به لحاظ بالینی را تحقیق بر مداخلات زناشویی و زوجی برای مشکلات ارتباطی کلی‌تر ارائه کرده و مسیرهای جدید در این گرایش تخصصی را مورد بحث قرار می دهیم. زوج درمانی رفتاری از میان تمام رویکردهای زوج درمانی به نحوه گسترده‌تری مورد مطالعه قرار گرفته است. همانطور که قبلاً اشاره شد، این رویکرد شامل مداخلات رفتار محور است که برای تقویت ارتباط موثر، حل مسئله و تعاملات مثبت و کاهش تغییرات منفی بین زوجین طراحی شده است. فنون رفتاری عبارتند از بستن قرارداد برای پیگیری تکالیف یا فعالیت های خاص و تکالیف منزل جهت تعمیم مهارت ها به خارج از درمان.

اتفاق نظر بر این است که بکت به طور موثر سازگاری و رضایت از زناشویی را بهبود می بخشد و منجر به تغییر بالینی معنادار برای اکثریت شرکت کنندگان می شود. نتایج پیگیری مرتبط با منافع درمان حفظ شده در اکثر مطالعات تا یک سال تا حدودی ناامیدکننده اند، گرچه درصد قابل توجهی از زوجین طی چهار سال بعد از دریافت BCT، طلاق میگیرند. مداخلات BCT با تغییر محور ها گسترش یافته‌اند. برای مثال، یک رویکرد جدید ۔ زوج درمانی رفتاری تلفیقی ۔ به برخی محدودیت های BCT، مانند تاثیر کاهش یافته آن در ضمن در طول زمان می پردازد. این رویکرد تلفیقی بر پذیرش ویژگی های همسران که دشوارترین موارد برای تغییرند، تاکید کرده و از این موانع به عنوان پله هایی برای ایجاد صمیمیت بیشتر استفاده می‌کند. رویکرد تلفیقی در مقایسه با BCT سنتی کارآمدی بیشتر نشان داده است. این رویکرد با استفاده از اندازه های تاثیر و درجه بندی معنادار بالینی برای سنجش رضایت زناشویی به طور موفقیت آمیزی در مورد قالب های گروهی به کار رفته است. به علاوه، یک نسخه پیشرفته تر از BCT  همراه با بازسازی شناختی و فنون اکتشافات عاطفی نیز در مقایسه با BCT استاندارد آزمون شد و در کاهش ارتباطات و شناخت های منفی در جلسه و در خانه نسبت به رویکرد رفتاری سنتی تر اثربخشی برابری داشت. به طور مشابه، یک پژوهش اخیر بر BCT تلفیقی با تاکید بر پذیرش هیجانی ناسازگار های واقعی با زوجینی که به طور چشمگیر آشفته بودند، بهبودهای مشابهی را در رضایت روابط، ثبات و ارتباط نسبت به آنهایی که در BCT  سنتی بودند، نشان داد. در کل، بهترین رویکرد زوجی تثبیت شده و اعتباریابی شده است. درمان زناشویی شناختی ۔ رفتاری بر پایه BCT استوار است اما همچنین در صدد تغییر انتظارات و باورهای غیر واقع گرایانه ای است که در ارتباطات انطباقی و صمیمیت دخالت می‌کنند. در فراتحلیل دان و شوبل روی ۱۵ آزمایش تصادفی از درمان زناشویی که به لحاظ روش شناسی مناسب بودند، CBMT نسبت به هر دوی BCT و درمان زناشویی بینش ۔ محور در تغییر شناخت های مربوط به ارتباط همسران از پیش درمان تا پس درمان برتری داشت. با این وجود، مطالعاتی که در آنها فنون شناختی در مقابل BCT استاندارد مورد آزمون قرار گرفتند یا به بهبود درمان زناشویی رفتاری استاندارد مبادرت می ورزیدند، در فراهم آوردن شواهدی مبنی بر اینکه مداخلات شناختی موثرتر از BCT هستند، بازماندند. بوکام و همکاران    CBMT، را به عنوان احتمالاً ثمربخش توصیف می کنند چرا که در مطالعات مورد بررسی، حجم نمونه ها اندک است و فاقد شواهدی هستند که نشان دهند فنون شناختی نسبت به BCT سنتی از مزایای بیشتری برخوردار است.

رویکردهای بینش

رویکردهای بینش ۔ محور، شامل زوج درمانی بینش ۔ محور زوج درمانی متمرکز بر هیجان نیز در معرض پژوهش های آزمایشی بالینی قرار گرفته‌اند و نسبت به هیچ درمانی برتری نداشته اند، گرچه برخی شواهد برای برتری آنها در مقایسه با دیگر رویکردهای تثبیت شده وجود دارند. مقبولیت رویکرد درمان زناشویی بینش ‌۔ محور افزایش یافته است و بر پژوهش های تجربی متمرکز است. IOMT، فنون گشتالتی و نظام‌مند را به هم می آمیزد تا بیش از بینش زوجین را نسبت به پویایی های بین فردی و ارتباطی خود با تمرکز بر ماهیت موثر تعاملات و تسهیل پاسخ‌های همسران به نیازهای هیجانی ابراز شده توسط همسرانشان افزایش دهد. فراتحلیل دان و شوبل آشکار ساخت که IOMT در بهبود ادراکات همسران از کیفیت کلی ارتباط نسبت به BCT یا CBMT موفق تر است. تفاوت های اندکی را بین IOMT و BCTدر پیامد های زناشویی در پس تست یا پیگیری ۶ ماه یافتند، اما یک مطالعه پیگیری چهار ساله نشان داد که به طور معنادار درصد بیشتری از زوجین در BCT نسبت به آنهایی که در IOMT بودند بعداً طلاق گرفتند ۳۸ درصد در برابر سه درصد. به وضوح، رویکردی نویدبخش در درمان آشفتگی و نارضایتی زناشویی است.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات