پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

خواب REM

خواب REM خواب با حرکت سریع چشم، با الگوهای EEG کم ولتاژ ناهمگاه شده در مقابل EEG همگاه شده ی خواب NREM مشخص می‌شود. علاوه بر این، خواب REM با فقدان تونوس عضلات اسکلتی نیز مشخص می‌شود.

خواب REM

خواب با حرکت سریع چشم، با الگوهای EEG کم ولتاژ ناهمگاه شده در مقابل EEG همگاه شده ی خواب NREM مشخص می‌شود. علاوه بر این، خواب REM با فقدان تونوس عضلات اسکلتی نیز مشخص می‌شود.

حرکات اپیزودیک پشت سرهم سریع چشم که گاهی اوقات با فعالیت گذرای عضلانی و تغییرات قلبی - تنفسی همزمان هستند، مشخصه ی دیگری از خواب REM است. قابل توجه است که اگرچه EEG قشر مغز خواب REM ناهمگاه است، تحقیقات با الکترودهای عمقی در گربه ها، همگاهی بالای ریتم تتا را در هیپوکامپ و نیز وجود امواج سوزنی فازیک را در پل مغزی -هسته ی زانویی جانبی - پس سری در بخش زیرین قشر مغز آشکار می سازد. پژوهش هایی به عمل آمده بر روی مکان های مولد خواب REM، با برش عرضی در میان مغز و پل مغز در گربه منجر به فقدان ویژگی‌های خواب REM روسترال و ابقای خواب REM کئودال می شود. این امر نشانگر آن است که ساختارهای مهم نورونی در تولید خواب REM باید در بخش کئودال برش مذبور قرار گرفته باشند.

ضایعات فوق گردنی

در انسان ضایعات فوق گردنی که منجر به قطع پیوستگی مابین مدولا و نخاع می شود، نشانگر قطع نورون رسانی نخاع برای آتونی خواب REM بوده، در حالی که سایر ویژگی‌های خواب REM حفظ می‌شوند. از این رو مکان بعدی ساختارهای نورونی مولد خواب REM در بخش روسترال نخاع، اما در بخش کئودال میان مغز قرار دارد. تکمیل تحقیقات بر روی گربه ها از طریق برش عرضی مابین مدولا و پل مغز، نشانگر چرخه هایی از حالت های فعال و آرام در مدولای کئودال بوده که به ترتیب مشابه بیداری و خواب NREMهستند. بخش روسترال برش نشان دهنده ی سه حالت مشابه بیداری، خواب NREM و خواب REM است. بنابراین پل مغز در ایجاد ویژگی های خواب REM نقش محوری ایفا می کند. پژوهش‌های بیشتر مکان پدیده های مولد از خواب REM را در ناحیه ی جانبی تشکیلات مشبک پل مغزی دهانی در بخش جانبی لوکوس سرولئوس تعیین کرده است. علاوه براین، مدولای میانی در هسته ی مشبک مگنوسلولار می‌تواند موجب فقدان تونوس عضلانی بشود.

ثبت شلیک های سلولی

ثبت شلیک های سلولی واحد در تشکیلات مشبک پل مغزی جانبی و مدولای میانی نشانگر تخلیه ی الکتریکی زیاد در خواب REM و جزئی یا جزئی یا عدم شلیک در خواب NREM و بیداری است. این سلولها به عنوان سلول های فعال خواب REM توصیف شده اند که در پل مغز جانبی با فرستادن رشته های عصبی به مدولای میانی حضور دارند. بادامه ی مغز هم ممکن است نقش تعدیلی یا کمکی در خواب REM به عهده بگیرد. به نظر می‌رسد که استیل کولین هم در میان اجزای خواب REM اهمیت داشته باشد. نقصان استیل کولین باعث ناهمگاهی EEG شده و خواب REM را کاهش می دهد. باز دارنده های استیل کولین استراز برخی از ویژگیهای خواب REM را افزایش می‌دهند. سلول‌های فعال خواب REM در پل مغزی جانبی کولینوسپتیو هستند. تزریق  داروهای مقلد کولین در تگمنتوم پل مغزی در گربه ها منجر به فقدان تونوس عضلانی، حرکات سریع چشم و امواج سوزنی PGO می شوند. اگر چه ممکن است که استیل کولین تنها جز عصبی - شیمیایی خواب REM نباشد، اما به نظر می‌رسد که در ناهمگاهی EEG، فقدان تونوس عضلانی و امواج سوزنی PGO مشارکت داشته باشد.

سلولهای سروتونینی

سلولهای سروتونینی دستگاه سجافی خط میانی و سلول های  نورآدرنالینی در لوکوس سرولئوس ممکن است در احتمال باز و بسته شدن کانال های یونی، بازداری یا عدم بازداری برخی وجوه خواب REM مشارکت داشته باشند. این امر احتمال وجود یک برهم کنش متقابل سلول‌های نافعال خواب REM را در این دستگاه‌ها افزایش می دهد، با این حال این ارتباط هنوز قطعی نیست. بر پایه ی یک تحقیقی که به تازگی به عمل آمده، کاربرد روش ریز تزریقی نوراپی نفرین، سروتونین و آدنوزین در داخل تگمنتوم پدونکولوپونتین در موش صحرایی به بازاری خواب REM منجر نشده است ، بنابراین مدل بر هم کنش متقابل به یک بازبینی بیشتر و سریع نیازمند است.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات