پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

سه انگیزه ارتباطی

سه انگیزه ارتباطی  این سه انگیزه، به ترتیب شکل گیری هایشان در جریان تکامل شرح داده می‌شوند. نخست، هویت است که اظهار وجود موجودات زنده در برابر دیگران، برای تعریف مرزهایشان در تعارض بر سر قلمرو، جایگاه، و موقعیت است.

سه انگیزه ارتباطی

 این سه انگیزه، به ترتیب شکل گیری هایشان در جریان تکامل شرح داده می‌شوند. نخست، هویت است که اظهار وجود موجودات زنده در برابر دیگران، برای تعریف مرزهایشان در تعارض بر سر قلمرو، جایگاه، و موقعیت است.

دلبستگی

سپس دلبستگی به دیگرانی است که افراد برای محافظت از خود در برابر خطر بر آنها تکیه و به آنها اعتماد می‌کنند. سوم، جذابیت است که به تازگی وارد مورد توجه قرار گرفته و جذب شدن به سمت دیگرانی است که افراد آنها را به عنوان موجوداتی مانند خود می شناسند، دوستشان دارند، نسبت به آنها حس پذیرش و شفقت دارند، و امیدوارند که چیزی از خود به آنها بدهند.

از دید ما، انسانها موجوداتی هستند که اساساً به ارتباط نیاز دارند. چنانکه کوهات اعتقاد داشت، افراد بود همانگونه که نمی‌توانند بیش از میزان معینی از استقلال را نسبت به اکسیژن یا نیازهای زیستی خود به دست آورند، با رشد کردن نیز از وابستگی به تمایزی بیش از این میزان نمی‌رسند. افراد برای امنیت به تماس و تسلی نیاز دارند، و برای اعتماد به نفس، به تصدیق همدلانه نیازمندند. در نتیجه، مشکلات زوجین از تعارض میان نیازهای ارتباط و جدایی حاصل نمی‌شود و جنگی میان استقلال و وابستگی، یا صمیمیت و خودمختاری نیز نیست که بیشتر متون خانواده درمانی به آن اشاره شده است. در عوض، از دید ما تعارضات زوجی مسئله ی تهدید دلبستگی و تهدید هویت است؛ ترس از نابودی و ترس از طرد است که تعارضات را کنترل می‌کند.

روابط صمیمانه

در روابط صمیمانه افراد همچون جان شیرین از هویت خود محافظت می کنند. پس از این که افراد از دلبستگی اولیه خود عبور کردند، معمولاً اجازه نمی دهند دیگر کسی آنقدر بر آنها اعمال قدرت کند که آنان را تعریف کند یا مشخص کند که چه کاری انجام دهند و چه احساسی کنند و خود را چگونه ببینند. این تا زمانی است که افراد عاشق می شوند و دلبستگی تازه ای را شکل می‌دهند. سپس، یک بار دیگر فردی را به قدر کافی مهم می یابند که بگذارند بر اعمال و دیدگاه شان نسبت به خودشان تاثیر بگذارد. هم دلبستگی و هم هویت بسیار به ارتباطات انسانی مربوطند و افراد دیگر را نیز شامل می شوند. در نتیجه، روند ارتباط و حفظ خود و پیشرفت خود، روندی دیالکتیک در دستیابی به وابستگی بین فردی میان خود و دیگری است. خود تنظیمی و تنظیم دو جانبه همزمان ظهور می‌کنند و اینگونه نیست که افراد از وابستگی به سمت استقلال رشد کنند. انس آنها موجوداتی با وابستگی بین فردی متقابل و با قابلیت تنظیم متقابلند و تنظیم دوجانبه، هم خود تنظیمی و هم ارتباط را تسهیل می‌کند.

دلبستگی و هویت

دلبستگی و هویت به جای اینکه رشته های مستقل در مسیر رشد باشند، به شیوه ای دیالکتیکی به هم مرتبطند. دیالکتیک رابطه ای به این معناست که افراد برای تصدیق خود هایشان به دیگران نیاز دارند، چرا که تنها با دیده شدن به وسیله دیگران است که هستی می یابند. نمونه این مسئله را می‌توان در مکالمات روزمره زبان زولو دید؛ آنجا که گفته می‌شود ساوبون؛ به معنای می بینمت و پاسخ آن سیخونا به معنای من اینجام. چنانچه ضرب المثل زولو می گوید: انسان از طریق دیگران است که انسان است. بوبر این فرآیند تصدیق من _ تو را این گونه توضیح داده است که افراد تنها زمانی کامل مطمئن می شوند فریاد کشیده اند، که از میان سکوت، پاسخی به فریادشان بشنوند. این نشان می دهد که افراد تنها پس از اینکه به وسیله پاسخ دیگران دیده و تصدیق می شوند، از وجود خود آن گونه که هستند، اطمینان حاصل می کنند.

مهم است که این را نیز در گوشه ذهن داشته باشیم که افراد به وسیله انگیزش های غیر ارتباطی مهمی نیز به حرکت در می آیند. مانند انگیزه پیشرفت، مهارت، سودمندی در رابطه با محیط، و کنجکاوی، و علاقه به ساز و کار جهان غیر انسانی. با وجود این، در روابط صمیمانه اهمیت کمتری دارند، مگر اینکه بخشی از نیاز هویتی باشند که مورد تهدید قرار گرفته است. به این موارد بیش از این نخواهیم پرداخت.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات