پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

آموزش جسارت

آموزش جسارت  پرخاشگری رفتاريست كه به قـصد آسـيب به ديگری و يا ضرر زدن به اموال، ابراز ميگردد. اين رفتار ميتواند شامل بددهنی و فحش، تهديد و يا كارهـای خـشونت آميـز انجام شود. هنگامی كه كسی حق شما را ضايع ميكند، اغلب، ابتدا،

آموزش جسارت 

پرخاشگری رفتاريست كه به قـصد آسـيب به ديگری و يا ضرر زدن به اموال، ابراز ميگردد. اين رفتار ميتواند شامل بددهنی و فحش، تهديد و يا كارهـای خـشونت آميـز انجام شود. هنگامی كه كسی حق شما را ضايع ميكند، اغلب، ابتدا، عكس العمـل مقابلـه بمثل و يا تلافيست. 

پيام اصلی پرخاشگری

پيام اصلی پرخاشگری اين است: احساسات، افكار و باورهای من بس يار مهـم هستند و احساسات، افكار و باورهای تو، بی اهميت و ناچيز هستند. يك جايگزين برای رفتار پرخاشگرانه، رفتار كنش پـذيری، منفعلانه و یا بی تفاوتی است. اين رفتار تاييد نميشود چرا كه شما اجازه ميدهيد به حـق و حقوقتان تجاوز شود. ممكن از دست كسی كه حقتان را ضايع كرده، ناراحت شويد، و ممكن اسـت از دست خودتان هم عصبانی شويد زيرا كه براي دفاع از حقتان هيچ نكرده ايد. پیام اصلی کنش پذیری اينست كه: احساسات، افكار و باورهای تو بسيار مهم هستند و احساسات، افكار و باورهای من بی اهميت و ناچيز هستند.

از ديدگاه مديريت كنترل خشم، بهترين شيوه برخورد با شخصی كه حقوقتان

را زيرپا گذاشته عمل كردن بشيوه جسورانه است. 
جسورانه عمل كردن شامل از حق خود دفاع كردن به روشی است كه احتـرام ديگران نيز حفظ شود. 
پيام اصلی در اينجا اين است: احساسات، افكار و باورهای من مهـم هـستند و احساسات، افكار و باورهای تو هم بهمان اندازه مهم هستند. 

با عمل به اين شيوه ميتوانيد احساسات، افكار و باورهايتان را به شخـصی كـه حقتان را ضايع كرده اظهار كنيد، بدون آنكه عواقب منفی همراه با پرخاشگری و بديده تحقير بخود نگريستن بدليل عدم انجام كاری و يا بی تفاوتی در چنين مواقعی، گريبان گيرتان شود. بسيار مهم است كه تاكيد شود، پاسخ های جـسورانه، پرخاشـگرانه و منفعلانـه همگی رفتارهایی هستند كه آموختنی هستند. ذاتی نبوده و از ويـژه گیهای غير قابل تغيير بحساب نمی آيند. با تمرين روش الگوی برخورد ارادی خواهيد آموخت كـه چگونـه پاسـخ های جسورانه بشما اجازه می دهد كه در برخوردهای روابـط بـين فـردی چگونـه موثرتر عمل كنيد.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات