پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

الگوی ارادی برخورد

الگوی ارادی برخورد  الگوی ارادی برخورد روشی است كه ميتوانيد بـرای برخـورد جـسورانه از آن سود ببريد. دارای پنج گام است كه براحتی به ذهن سپرده مي شود: 

الگوی ارادی برخورد 

الگوی ارادی برخورد روشی است كه ميتوانيد بـرای برخـورد جـسورانه از آن سود ببريد. دارای پنج گام است كه براحتی به ذهن سپرده مي شود: 
 
۱. شناخت مساله: در اين گام مساله خاص كـه موجـب برخـورد شـده اسـت، مورد شناسايی قرار ميگيرد. (مثلا دوست شـما سـر موعـد مقـرر در سـر قـرار حاضر نشده است). 
 
۲. شناخت احساسات: در اين گام شما احـساساتی را كـه همـراه بـا برخـورد‌ پيش آمده اند را شناسايی ميكنيد (برای مثال ناكامی، آسيب و يا رنجش). 
 
۳. شناخت تاثير ويژه: در اين گام تاثير ويژه و يا نتيجـه مـساله ای كـه باعـث برخورد شده است را شناسايی می كنيد (مثلا به موقع نرسيدن به جلسه ای كـه شما و دوستتان قصد حضور در آن را داشتيد). 

۴.تصميم گيری برای حل كردن يا حل نكردن مساله: در ايـن گـام تـصميم می گيريد كه مساله را حل كنيد و يا اينكه رهايش سازيد. بعبارت ديگـر، ايـن مساله آنقدر مهم است كه بخواهيد درباره اش سخت بگيريد؟ 
 
۵. مشخص سازي و حل برخورد: در اين گام وقتی اختصاص داده و مـساله را مشخص مـی كنيد، اينكـه چطـور دركـش كنيد، احـساساتتان را در مـورد آن چگونه ابراز كنيد، و بحث بر سر چگونگی حل كردن آن.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات