پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

کانون اُدیپی  دوانلو، با توصیف کار سیفنیوس در زمینه روان درمانی کوتاه مدت و فشرده، بیمارانی با کانون
مازوخیزم کرافیک ابینگ در ۱۸۹۲ اصطلاح مازوخیزم را برای اشاره به لذت جنسی ناشی از تحقیر شدن یا آزار دی
درماندگی بسیاری از بیماران موضعی درمانده و ناتوان اتخاذ می‌کنند که هم الگویی کلی در زندگی شان (مقاوم
اختلال_جناگس( جنایتکار گستاخ) وقتی با فردی روبرو می شویم که مرتکب جنایت (مانند آدم کشی، دزدی، آدم رب
گناه به گفته دوانلو گناه مرکز فرماندهی مقاومت است؛ گفته ای  که شاید پرمغزترین تلخیص آثار او باشد. هم
تعمیم دهی تعمیم گونه تاکتیکی دفاع عقلانی سازی است. تعمیم نیز، همچون ابهام، راهی است برای اجتناب از
بیرونی سازی  بیرونی سازی دفاعی است که در آن بیمار بیش از تمرکز بر مشکلات درونی به مسائل بیرونی توجه
برون گرایی   بسیاری از بیماران با این باور و نگرش به جلسه درمانی پا می‌گذارند که گویی هدف پنهان یا آ
تجربه کردن تجربه یک احساس در واقع یعنی احساس کردن آن. هر چند این جمله به نظر توضیح واضحات است، تشریح
لجبازی یا مخالفت ورزی  ممکن است لجبازی و مخالفت ورزی، یعنی نپذیرفتن مشارکت و کمک درمانگر صرف نظر از
سیستم دفاعی روان دفاع ها اغلب نه به تنهایی که در قالب سیستمی هماهنگ می کنند. اصطلاح سیستم دفاعی را م
اشک و آه دفاعی اشک ریختن گاه نوعی دفاع تاکتیکی است، به ویژه در برابر احساس خشم. این ها اشک ناشی از غ