پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

طول آلت در حالت کاملاً تحریک شده بین ۹٫۶–۱۶ سانتیمتر می‌باشد.
دفاع های مبتنی بر دو نیمه سازی ناسازگارانه هستند زیرا فرد را به بهای بسیار زیاد از احساسات و افکار م
دپاکین یا والپروات سدیم یک داروی ضد تشنج است
روان درمانی نوعی گفتگو بین دو انسان هست که یکی از آنها یک روانشناس حرفه‌ای است و دیگری یک مراجعه کنن
سرترالین یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده های بازجذب سروتونین است
مفهوم کارکرد ایگو را می توان شیوه ای دانست که افراد زندگی ذهنی درونی خود و رابطه با دنیای بیرونی را
تفاقاتی که در زندگی مردم می‌افتد که ممکن است منجر به رشد مشکل دار در یک یا دو حوزه شود
نظریه دوم اثربخشی درمانی این است که روان درمانی تحلیلی به تقویت کارکردهای بیماران کمک می کند
اگر معتقد هستیم که افکار و احساسات ناخودآگاه ما موجب رنج خود آگاه می شوند، باید به آنها دسترسی پیدا
این امر که وقت بگذارید تا شخص مورد نظر خود را تشویق کنید تا از کسی یا کلینیکی کمک بگیرد بسیار مهم اس
حدود یک چهارم مصرف کنندگان الکل پس از مدتی به آن معتاد خواهند شد
هنگامی که لذت استفاده از مواد مخدر برطرف شود، استرس دوباره به سراغ شما باز خواهد گشت