پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

مهارت نه گفتن یکی از مهم ترین مهارت های زندگی است که باعث می‌شود کودک از آسیب‌های اجتماعی در امان با
طبق دیدگاه پزشکی، شخصی که به طور به صورت افراطی، غیر قابل کنترل، مزمن و در حد عادت و وابستگی، مشروبا
هذیان یا دلیریوم ترمنس، شدیدترین نوع سندروم ترک می باشد که ۷۲ ساعت بعد از قطع یا کاهش الکل بعد از ۵
حمایت های بی اندازه و بی جای والدین نسبت به فرزندان شان پس از ازدواج و شروع زندگی زناشویی از دیگر دل
حمله خواب یا نارکولپسی عارضه‌ای است که در آن فرد به طور ناگهانی و اغلب در ساعات روز به شکل غیر ارادی
منظور از مقابله یا کوپینگ در روانشناسی این است که بتوانیم مشکل موجود را به نحوی حل و فصل کنیم که منا
نوزادان، دقیقا مقداری که لازم دارند - نه کمتر و نه بیشتر - می خوابند.
اعتیاد یعنی رفتاری که بیش از حد تکرار می شود و فرد مبتلا اراده کافی برای متوقف کردن آن رفتار ندارد
بازی درمانی را می‌توان به عنوان ارتباطی میان کودک و درمانگر در نظر گرفت
مردان طبیعتشان حرکت به سمت کاراتر بودن است.
به دلیل اینکه رشد گفتاری کودکان چند گامی عقب تر از رشد شناختی آنان است آنان واکنش خود نسبت به محیط و
در کسانی که از این بیماری رنج می برند، اوج لذت جنسی به هنگام مناسب فرا می رسد ولی انزال حادث نمی شود