پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

شناختن طرحواره ها اساس نظرات جفری یانگ، طرحواره‌ها، باورهای بنیادی و رویدادها و تجربه‌هایی هستند که
رابطه که در آن به همسر آینده خود به چشم الگو و آموزگار نگاه می‌کنید در این روابط ما از همان ابتدا شا
رابطه با فردی که با یک نفر دیگر است اولین توقع و انتظاری که از همسر آینده می رود این است که در رابطه
ترس از نامزدی  برخی از خانواده‌ها به خوبی فرایند نامزدی را می‌پذیرند و به دختر و پسر جوان اجازه می د
تجربه دوران عقد بدون تجربه ی دوران نامزدی برخی از خانواده ها تجربه ی نامزدی را از دختر و پسر خود سلب
موضوعات اقتصادی دوران عقد، یک دوره ی اقتصادی مهم است‌. اولین رفتارهای اقتصادی، نگرش های اقتصادی، و خ
موضوعات مرتبط با خانواده ی اصلی  دوران عقد دوران گذار از خانواده ی اصلی به خانواده جدید است. در این
موضوعات بین خانواده ها ازدواج با عضوی از یک خانواده به طور استعاری به معنای ازدواج با آن خانواده است
افرادی که اختلال جنسی دارند اختلالات جنسی حوزه ی وسیعی از رفتارها را در برمیگیرد. از آنجا که ارتباط
خواستگاری خواستگاری یک سنت قدیمی است. ما ایرانیان از طریق این سنت برای ازدواج با یکدیگر آشنا میشویم.
اگر از همسر خود بزرگتر باشید   الف) این امکان وجود دارد که حوصله او را نداشته باشید. این امکان وجود
افرادی که کودک مانده اند و بالغ آنها شکل نگرفته است   این افراد از رفتار مسئوولانه و سنجیده طفره می‌