پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

راهکارهای کلی و عمومی زیادی وجود دارند که در درمان استرس می توان از آنها استفاده کرد
کودکانی که دارای اختلال اضطراب جدایی هستند، اساسا بیش از حد به پدر و مادر خود وابسته می باشند
فوبیای خاص یعنی ترس بارز ومستعمر افراطی و غیرمنطقی از یک شی یا یک موقعیت مانند پرواز ،حیوانات، بلندی
روان درمانی پویشی همانند روان درمانی تحلیلی است که در آن از روش های گفتار درمانی عمقی، بر اساس تئوری
درواقع روان ‌درمانی به معنای درمانی برای ذهن است منشأ روان‌ درمانی روان‌ کاوی است
این بیماری روانی، بر اساس آماری گیری ها و تحقیقاتی که که انجام شده است، بیشتر از مردان، در زنان به و
احساس تغییر یا محدود شدن غیرارادی در عملکرد فیزیکی یا حسی بدن در اثر یک تعارض یا مشکل روان‌ شناختی ر
ما قصد داریم تا به برخی از کار هایی که می تواند به بهبود و افزایش هوش شما کمک کند را با شما به اشترا
به توانایی ارگانیزم در سازگاری با محیط هوش گفته میشود
طرحواره یا اسکیما فکر نادرست و عمیق و ناخودآگاه در مورد خود یا دیگران یا دنیا است که رفتارهای ما را
بسیاری از افراد، و حتی افرادی که در زمینه ی روانشناسی و رواندرمانی آموزش دیده اند نیز هنوز از صحت و
این اختلال به این صورت است که در افکار، خاطرات، احساسات، اعمال یا شخصیت بیمار نوعی خلا ارتباطی به وج