پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

ما به این طریق می آموزیم که اگر چه رنج بخشی ذاتی از تجربه ماست اما راه هایی وجود دارد که می‌توانیم ا
اضطراب حمله ای و دوره های ترس شدید که از چند حمله طی روز تا چند حمله طی یکسال متفاوت است. خانمها دو
مغز انسان دارای دو ساختار بازدارنده متقابل است که به وسیله غرایز مربوط به بقای ذاتی برانگیخته می‌شون
واکنش بیزاری از احساسات ناخوشایند بخش حیاتی فرایندهای محافظ بقای طبیعی محسوب می‌شود. این مسئله حس رو
این مسئله به دلیل شکل گیری الگویی خاص در سبک تفکر درونی و تجربه این افراد است که خود شکل گیرنده و خو
به دلیل فقدان حمایت اجتماعی، پیوندها در روابط مردان و زنان همجنسگرا می‌توانند به واسطه فشارها انزوا،
ترنس سکشوال‌ها را جزو آخرین گروه اختلالات جنسی قرار می دهند که تعداد خیلی کمی‌ را در هر جامعه‌اي شام
وجه مشخصه شخصیت شکاک حالت بدبینی و شک نسبتاً پایدار و خصومت نسبت به دیگران است. پس زمینه ضمیر ناخودآ
از نقطه نظر ابعاد پنجگانه شخصیتی این اختلال شخصیتی با ویژگیهای زیر مشخص می‌شود : الف) بی ثباتی احساس
۱) شاد خوی یا برون گرایی : از این بعد فرد ممکن است کاملا برون گرا باشد که با خون گرمی، پرحرفی، جمع‌
اختلال سلوک طیف وسیعی از رفتارهای ضد اجتماعی چون اعمال پرخاشگرانه، سرقت، خرابکاری، حریق عمدی، دروغگو
درمان اختلال شخصیت خودشیفته دشوار است؛ چون اگر قرار است پیشرفتی در کار حاصل شود، بیمار باید از خودشی