پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

اختلال کارکردی نعوظ آگاهی از اختلال کارکرد نعوظ، از زمان عرضه داروی ویاگرا در سال ۱۹۸۸، به طور تصاعد
انزال زودرس انزال زودرس، متداول ترین اختلال کارکرد جنسی در مردان است که تقریباً ۳۰ درصد مردان را در
کارکرد جنسی و اختلال کارکرد جنسی کارکرد جنسی یعنی توانایی فرد در برخورداری از میل جنسی پیشقدم شدن مث
درمان جنسی زوج‌ها ارزیابی، درمان پیشگیری از عود تناقض جالب توجه ای که در روابط جنسی زوج ها وجود دارد
رفتار جنسی و دوجنسیتی بودن  بیشتر گفته شد که فراجنسیتی بودن یعنی تمامیت بخشیدن به صفات مردانه و زنان
چرخه سه مرحله ای خشونت پژوهش لنور‌ والکر اولین تحلیل را از عوامل روانی اجتماعی که می تواند یک زن را
ابراز نارضایتی از پیشرفت درمان فرد آسیب دیده، اغلب نسبت به پیشرفت درمان نارضایتی نشان می‌دهد و تلاش‌
احساس گناه و خجالت  یکی از جنبه‌های تحریف شناختی که مورد بحث است، باور قربانیان به این است که آنها م
زوج درمانی مبتنی بر قواعد و بازماندگان از حوادث تکان دهنده بسیاری از کسانی که برای زوج درمان مراجعه
مداخله های اولیه در زوج درمانی مبتنی بر عواطف و هیجانات  کشف، شکل بخشیدن و گسترش دادن عواطف و هیجان
زوج درمانی معطوف بر عواطف و هیجانات برقراری رابطه پایدار، مطمئن و عاشقانه به طور کلی مطلوب است. در و
مهارت های بالینی در زوج درمانی رفتاری تلفیقی  مهارت های بالینی مختلفی در کاربرد زوج درمانی رفتاری تل