پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

مقایسه کردن خود با دیگران باعث آسیب رساندن به شما و ایجاد مشکلات عمیق عاطفی در شما می گرد
درمانگران روایتی باور دارند که تفکر نظام‌ها درمانگران را تشویق می‌کند تا خانواده‌ها را از نظر مشاهده
توافق و سازش کردن نباید احساس قربانی شدن به کسی بدهد
ندان قروچه معمولاً در خواب رخ می‌دهد ولی ساییدن یا کوبیدن دندان‌ها در طول روز نیز شایع است
مجادله بر سر درمان همزمان زوج‌های خشونت ورز به این نکته باز می‌گردد که خشونت محصول تحریک دوجانبه است
هن پیشایند تمام پدیده ها تلقی می‌شود و شناخت ذهن شناخت همه پدیده‌ها را به همراه خواهد داشت
طول آلت در حالت کاملاً تحریک شده بین ۹٫۶–۱۶ سانتیمتر می‌باشد.
دفاع های مبتنی بر دو نیمه سازی ناسازگارانه هستند زیرا فرد را به بهای بسیار زیاد از احساسات و افکار م
دپاکین یا والپروات سدیم یک داروی ضد تشنج است
روان درمانی نوعی گفتگو بین دو انسان هست که یکی از آنها یک روانشناس حرفه‌ای است و دیگری یک مراجعه کنن
سرترالین یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده های بازجذب سروتونین است
مفهوم کارکرد ایگو را می توان شیوه ای دانست که افراد زندگی ذهنی درونی خود و رابطه با دنیای بیرونی را