پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

آرامش از طريق تمرين گام به گام آرامش عضلانی هفته گذشته تمرين تنفس عميـق را بعنـوان تكنيكی آرامـش بخـ
الگوی ارادی برخورد  الگوی ارادی برخورد روشی است كه ميتوانيد بـرای برخـورد جـسورانه از آن سود ببريد.
آموزش جسارت  پرخاشگری رفتاريست كه به قـصد آسـيب به ديگری و يا ضرر زدن به اموال، ابراز ميگردد. اين رف
پیش آمدها و علایم خشم ۱. اتفاقاتی كه باعث برانگيختن خشم مي شوند.  هنگامب كه عصبانی می شويد، بدليل اي
تنفس برای کنترل خشم اين شيوه از زمره روشهای اصلی مديريت خـشم اسـت كـه بايـستی در طـرح كنترل خشم هركس
به د‌قت د‌رپی رؤياهايی باشيد‌ كه د‌رباره‌ی د‌رمانگر‌ند‌ معتقدم ارزشمندترين رؤياهای بيمار برای امر خط
موانع را ازسر راه رشد‌ برد‌اريد‌ وقتي در آغاز دوره ی رواندرمانی، دانشجوی جوانی بيش نبودم، مفيدترين ك
بيمار و د‌رمانگر د‌وهمسفرند‌ آندره مالرو رمان نويس فرانسوی، در يكی از داستانهايش، از زبان یک کشیش رو
مقاوم سازی در مقابل استرس مهارت های کنترل عصبانیت از طریق تجسم ،آسانتر از قرار گرفتن در وضعیت های وا
تسلسل الگوهای رفتاری دعوا یا ارتباط ناامیدکننده ای که اخیرا با همسرتان داشتید، آخرین باری که به همسر
بایدها و اصول مسئولیت فردی  بایدها منبع اصلی عصبانیت و رهایی از طلسم در روابط هستند. برای مقابله با
مفهوم باید ها بایدها از احساس صحیح بودن و مناسب بودن طرز عمل نشات می‌گیرند. در این حالت پیش فرض مورد