پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

شناسایی ۸ راهکار ناکارآمد بیشترین راهکارهای ناکارآمدی که توسط افراد استفاده می‌شوند، شامل موارد زیر
تشکیل دلبستگی ها: چگونه دلبسته می شویم؟ روانشناسان رشد، در مورد ریشه‌های عوامل تعیین کننده دلبستگی،د
مراحل روانی  اجتماعی: بحران هایی که باید حل شود. ۱. اعتماد یا عدم اعتماد ۲. خودمختاری یا شرم و تردید
چگونگی دفاع از خود در مقابل ناراحتی روانی  طبق نظریه فروید، اضطراب شدید و تعارض های عاطفی، مکانیسم ه
ورزش های کششی و قدرتی   ورزش های کششی باعث کشیدن عضله و تاندون ها می شود؛ به طوری که آنها را بلندتر،
ورزش در درمان اعتیاد انسانها به ورزش منظم و رژیم غذایی مناسب برای سلامتی خویش نیاز دارند. به خصوص اگ
نظام دلبستگی و عوامل آن در روابط صمیمانه بزرگسالی   با وجود این، مفهوم پیوند دلبستگی به توصیف رفتار
اهمیت نظام هویت ما به تبعیت از بیکن، کوهات، راجرز، و سایرین نیاز روانی برای انسجام خود، عزت نفس، و م
فرایند ۵ مرحله  برای رهایی از مکانیزمهای دفاعی مرحله ی اول روژینا: من فهمیدم که سعی دارم فرد کاملی
سه انگیزه ارتباطی  این سه انگیزه، به ترتیب شکل گیری هایشان در جریان تکامل شرح داده می‌شوند. نخست، هو
ارزیابی موانع رسیدن به اهداف ارزشمند دو نوع مانع وجود دارد که وقتی می‌خواهید اهداف ارزشمند خود را دن
ذهن آگاهی  چند نفس عمیق بکشید و جدیدترین آشفتگی زناشویی خود را به خاطر آورید. مهم نیست که در آن موقع