پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

خشم خشم، هیجانی بنیادین است زیرا انگیزه نهفته در پس این صیانت خود، به هر دو معنای جسمانی و هیجانی، ا
مقصر پنداشتن  تقصیر یعنی انتساب عقلانی خطا یا مسئولیت اخلاقی. مقصر دانستن ممکن است به طرق مختلف کارک
تحلیل انتقال تحلیل انتقال یا تحلیل سیستماتیک انتقال، ششمین مرحله از توالی پویشی محوری است، که مستقیم
لبخند زدن لبخند، تبسم، خنده و قهقهه یا طنز، به سادگی می تواند دفاعی تاکتیکی باشد که بیمار در برابر ا
وظیفه درمانی وظیفه اصلی ISTDP کمک به بیمار است تا با حل مشکلات درونی خود به اهدافش دست پیدا کند. دوا
مثلث تعارض  مثلث تعارض به اختصار TOCیا ToCیکی از دو مثلث مثلث مالان است. که گوشه های مثلث متناظر است
آسیب های وارده به دلبستگی آسیب به دلبستگی نوع خاصی از فریب کاری، ترک کرده یا نقص اعتماد است که فرآین
ایجاد یک رابطه جنسی مفید  کارکرد اولیه درمان اختلال‌های کارکرد جنسی در زوج ها برطرف کردن اختلال‌های
پایان بخشیدن به درمان از آنجایی که در زوج درمانی تلفیقی کوتاه‌مدت دلبستگی اولیه و انتقال بین زوج ها
زوج درمانی و خانواده گسترده تر زوج درمانی و خانواده گسترده تر ازدواج در خلاء وجود ندارند. کودکان در
مداخله های برانگیزاننده تکالیف درمانی به مقوله کلی اشاره می‌کند که در زوج درمانی تلفیقی کوتاه مدت مد
خدمات پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی در منزل مرکز مشاوره آرمیتا آماده ارائه خدمات روانپزشکی و روانشناس