پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

ز مشکل زاترین موقعیت‌ها برای کودکان مبتلا به ADHD کلاس درس آنهاست. کاملاً آشکار است که رعایت متقضیات
ر یک ارتباط سببی بين روشهای تربیت کودک و اختلال وسواسی فکری عملی وجود داشته باشد، این ارتباط ممکن اس
شاید کاملترین توضیح از یک رویکرد روان پویشی معاصر برای اختلال وسواسی فکری عملی، رویکرد آدامز باشد ک
انتقادهای چندی به کار لفکويتز و برتون وارد شده است. اول آنکه هر چند ممکن است نشانه های واحدی در بین
با وجود این، اختلالات وسواسی فکری عملی یا سبک های شخصیت وسواسی عملی ممکن است با دیگر نشانه‌های روانپ
نوعی اختلال شخصیت است که در آن بیمار خود را بزرگ و مهمتر از آنچه هست می‌پندارد و بیش از حد احساس توا
مغزی که عملکرد طبیعی دارد می تواند مسائل مختلف را به موقع و به شیوه ای مقرون به صرفه درک نموده و آنه
هیپنوتیزم برای یافتن تعارضات ماورای یک علامت تبدیلی موثر است، زیرا که همان مکانیسمی را برای از بین ب
بیماری که خود – فریبی را بکار می‌گیرد، شکستها و خصوصیات ناخواسته شخصیت خود را انکار می کند، زیرا که
پیشینه پژوهشی نشان می دهد که روش رفتاری تنها مدل درمانی است که موثر بودن آن در کودکان اوتیستيک از لح
تجسم و گوش دادن فعال می‌تواند در مصاحبه با تمام بیماران مبتلا به یکی از اختلالاتی که در آنها اجتناب،
هيپراروتیسم در مرد از تشدید مریضی تمایلات جنسی حکایت می کند و در گذشته آن را زیر عنوان جنون نزدیکی د