پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

با توجه به اینکه الکل ماده‌ای است مسکن نه محرک، می تواند تاثیرات دوگانه ای در انسان ایجاد کند
نابهنجاری های کنشی را تا حد زیادی بر اساس علایم آنها می شناسیم؛ لکن اختلالات مغز را بر اساس علت و یا
واکنش های مانیک نیز مانند افسردگی به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از : هیپومانیا، مانیای حاد، و
منظور از اصل، قانون یا قاعده‌ای منطقی است که باید از آن پیروی شود، نظیر قوانین مشاهده شده در طبیعت ی
مکانیسم دفاعی برون فکنی یا فرافکنی عبارت است از انکار بعضی خصوصیات، حالات، صفات و یا تمایلی که در فر
روز و شب اداری کنشی که شامل ادرار غیر ارادی می‌شود؛ علت جسمی ندارد. طی روز یا شب و پس از سنی که دیگر
علامت اصلی این نابهنجاری عبارت است از بلند شدن از رختخواب و راه رفتن مکرر بدون اینکه غالبا شخص، آگاه
دمانس پیری، کهولت واقعی است؛ زیرا در این دوره به تدریج قوای عقلانی از بین می رود و طی،چند سال به حدی
همی پارزی نوعی اختلال مغزی است که به وسیله بیماری سیفیلیس ایجاد می شود
اگر از ابتدای شروع این عوارض بیمار تحت درمان قرار گیرد، ممکن است در عرض یک هفته، این علایم از بین بر
بیمار مبتلا به صرع، فردی است که مکررا دچار عدم آگاهی نسبت به محیط و تغییرات در کنش های الکتروشیمیایی
اگر بخواهیم به علل و عوامل ایجاد کننده و رشد دهنده بیماری اسکیزوفرنیا پی ببریم، باید نمونه وسیعی از