پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

در سنجش بالینی جمع آوری اطلاعات منظم درباره فرد و مشکلات او نقطه آغاز کار است. به دست آوردن اطلاعات
اکثر افراد مشکلات ارتباطی را به صورت بینهایت فشار آورد تجربه می کنند. در حقیقت بعد از مرگ ناگهانی در
از شکایتهای معمول زوجین می توان منفی بودن تعاملات روزمره آنها را نام برد. با استفاده از پیش نویس های
با تمرکز بر رفتار همسر، افراد شانس تغییر چیزهایی را که بر آن بیشتر کنترل دارند؛ مانند : رفتار خودشان
آن ها مدام می خواهند یک بحثی را به میان آورند که نشان دهند او از شما و هر کس دیگری برتر است. همیشه ا
مهمترین محدودیت روش همبستگی این است که وجود همبستگی میان دو پدیده به معنای ثبوت رابطه سببی میانه آن
روانشناسان بالینی کودک و نوجوان به منظور تسهیل مطالعه اختلال های دوران کودکی و نوجوانی، پیوسته در تل
به منظور کاهش استرس در زندگی مراجعان، در صورت امکان باید زمان برای انجام هر کاری را برآورد کرد و سپس
اصلاح رابطه زناشویی یک شاخه از روان درمانی است که اساس آن تمرکز بر حل مشکلات زناشویی و بهبود رابطه ب
رویکردهای درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی نسبت به کنترل خشم، در کنار اصل خشم به مثابه یک خصم، مجمو
تکنیک های خشم مبتنی بر درمان رفتارهای وسواسی/ اعتیاد است که با ذکر جزئیات تحت عنوان برنامه کنترل عاد
حالت ذهنی انجام دادن به شدت با تلاش برای تغییر آن چه که با خواسته های ما جور نیست و جنبه‌هایی از جها