پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

سبک زندگی  پرخاشگرانه   در این سبک، فرد احترامی برای دیگران و حقوق آنها قائل نیست و وقتی عصبانی میشو
ابراز سازنده خشم ابراز سازنده خشم، چند مرحله دارد ولی نکته کلیدی، رعایت اصول ارتباط سالم و سازنده اس
عوامل زمینه ای که مدیریت خشم را دشوار میکنند این عوامل اغلب چیزهای پنهانی هستند که ممکن است خیلی مور
نقش فیزیولوژی، نوروآناتومی و نوروشیمی بدن در پرخاشگری فیزیولوژی و نوروآتامی پرخاشگری : شواهد بالینی
شیوه های ابراز خشم برخی افراد وقتی خشمگین می شوند، احساس خشم و عصبانیت خود را به درستی ابراز می کنند
انواع خشم چارلز اسپیلبرگر خشم رابه دو نوع تقسیم کرد : 1- خشم معطوف به درون : خشمی که انسان آن را تج
سه اصل فرعی تداعی اندیشه ها  الف) مجاورت : برطبق اصل مجاورت هرگاه دو رویداد از لحاظ زمانی یا مکانی
الف) ایجاد رابطه حسنه  در صورتی که رابطه ی حسنه مشاوره ای وجود نداشته باشد مشکل از جانب مراجع به طور
تمرین وارسی بدنی 1- دراز بکشید، خود را در حالت راحتی قرار دهید، روی زیر انداز یا فرش یا در رختخواب ر
تمرین توجه بر شیء (خوردن کشمش) حالا من به هر کدام از شما کشمش هایی را میدهم. آنچه را که مایلم شما ان
آموزش روانی درباره برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی  ذهن آگاهی یا حضور ذهن به معنای آگاهی از افک
محل ادراك محل ادراك به فضایی از لکه جوهر گفته می شود که برای تداعی پاسخ مورد استفاده قرار گرفته است.