پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
آستانه معمولا آستانه بیمار یا آستانه اضطراب به حدود توانایی بیمار برای استفاده از مسیر تخلیه اضطراب در عضلات مخطط اشاره دارد. اگر اضطراب کمتر از آستانه باشد، علامت دهی به راحتی اتفاق می‌افتد، مثلاً آه کشیدن.