پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
تشکیل دلبستگی ها: چگونه دلبسته می شویم؟ روانشناسان رشد، در مورد ریشه‌های عوامل تعیین کننده دلبستگی،دو تبیین مختلف ارائه داده‌اند.تببین اول بر دورنمای رفتار شناختگی و تبیین دوم بر چشم انداز از یادگیری تکیه دارد.