پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اثر مواد مخدر بر جنین  در اوایل دهه ۱۹۶۰، فاجعه مسکن تالیدومید، به دنیای پزشکی و، به طور کلی، به مردم نشان داد که داروها می توانند برای زنان باردار خطرناک باشند. میلیونها زن آلمانی، انگلیسی و کاندایی، که در سه ماه اول حامل