پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
شدت این مشکلات گاه آنقدر زیاد است که می تواند منجر به این شود که فرد مبتلا نتواند به زندگی عادی و معمول خود ادامه دهد
ختلال اضطراب فراگیر بر خلاف  اختلال پانیک سیر مزمن‌ تری دارد و می‌ تواند برای ماه‌ ها و سالها در بیمار وجود داشته باشد.