پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اختلالات تفکر اختلالات تفکر، پنج نوع اختلال را شامل می‌شوند. ۱. اختلال در میزان و سرعتِ فکر  ۲. اختلال نحوه تفکر  ۳. تفکر هذیانی  ۴. عقاید و افکار بیش ارزش داده شده  ۵. علائم سواسی ۔ جبری