پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اختلالات حافظه  حافظه دارای سه نوع ذخیره است. ذخایر احساسی: اطلاعات را از اعضا حسی دریافت نموده و برای مدت زمان کوتاهی حفظ می نماید. حافظه کوتاه مدت: اطلاعات برای مدتی در حدود ۱۵ تا ۲۰ ثانیه در حافظه کوتاه مدت نگهداری می ش