پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اختلال اضطراب اجتماعی که به عنوان فوبیای اجتماعی نیز شناخته می شود، یکی از رایج ترین و معمول ترین اختلالات رفتاری در بین افراد است
شدت این مشکلات گاه آنقدر زیاد است که می تواند منجر به این شود که فرد مبتلا نتواند به زندگی عادی و معمول خود ادامه دهد
همه ی افراد اضطراب را تجربه می کنند، اما اضطراب در این افراد متفاوت است
اختلال ارتباط اجتماع با اختلال اساسی در استفاده اجتماعی از زبان و ارتباطات معلوم می گردد