پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
همجنسگرایی  به گرایش و علاقه  جنسی و عاطفی شخصی، به شخصی همجنس می گویند.
اثرات آزار جنسی در کودکی روی زنان و مردان یکسان است
مشکلات جنسی بسیار بیش از آنچه افراد تصور می کنند ،شایع هستند.
در این اختلال احساس مذکر یا مونث بودن فرد با واقعیت بیولوژیک وی در تعارض است.
اختلالات دو جنسیتی شامل انواعی از سندرم است که در آنها افراد جنبه های تشریحی و فیزیولوژیک بارزی از جنس مقابل دارند.
چشم چرانی جنسی — اين نابهنجاری تقریباً به طور اختصاصی در مردان وجود دارد و شامل نگاه کردن از روزنه ها به محوطه ای است که در آن زنی وجود دارد.