پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
همجنسگرایی  به گرایش و علاقه  جنسی و عاطفی شخصی، به شخصی همجنس می گویند.
اثرات آزار جنسی در کودکی روی زنان و مردان یکسان است
مشکلات جنسی بسیار بیش از آنچه افراد تصور می کنند ،شایع هستند.
در این اختلال احساس مذکر یا مونث بودن فرد با واقعیت بیولوژیک وی در تعارض است.
اختلالات دو جنسیتی شامل انواعی از سندرم است که در آنها افراد جنبه های تشریحی و فیزیولوژیک بارزی از جنس مقابل دارند.
چشم چرانی جنسی — اين نابهنجاری تقریباً به طور اختصاصی در مردان وجود دارد و شامل نگاه کردن از روزنه ها به محوطه ای است که در آن زنی وجود دارد.
ترنس سکشوال‌ها را جزو آخرین گروه اختلالات جنسی قرار می دهند که تعداد خیلی کمی‌ را در هر جامعه‌اي شامل می شوند و بر اساس آمار از هر صد هزار نفر، سه تا چهار نفر مبتلا به این بیماری هستند. زمینه این اختلال از کودکی وجود دارد
شکایت غیر شایع، اما در برخی موارد اما در برخی موارد، اختلال نعوظ، علت زیربنایی را تشکیل میدهد. اختلال ثانویه در علاقه جنسی، اغلب با مشکلات کلی در رابطه با شریک جنسی و یا افسردگی در ارتباط است، هم در موارد اولیه و هم در موا