پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا ، به نوعی اختلال روانی گفته می شود که در آن افراد هیچگونه توجهی به درست یا غلط بودن رفتار های خود ندارند.
اختلال شخصیتی خود شیفته، یکی از انواع مختلف اختلالات شخصیتی است که در آن افراد احساس خود بزرگ بینی بیش از حدی دارند و بر این باورند که فرد بسیار مهمی هستند
در اختلال اضطراب اجتماعی، ترس و اضطراب و استرسی که در فرد وجود دارد می تواند باعث شود زندگی فرد بطور کامل با اختلال مواجه شو
افراد دارای شخصیت اسکیزوتایپال، معمولا الگو های رفتاری و فکری غیر عادی از خود نشان می دهند.
اختلال شخصیتی که قبلا به عنوان اختلال شخصیت چندگانه نامیده می شد، وضعیتی است که هویت فرد به دو یا چند حالت شخصیت متمایز تقسیم می شود. افراد مبتلا به این بیماری نادر اغلب قربانی سوء استفاده شدید می شوند.
اختلال هویت تجزیه ای، که پیش از این با عنوان اختلال چند شخصیتی شناخته می شده است، نوعی بیماری است که در آن شخصیت فرد مبتلا به دو یا چند حالت شخصیتی مجزا و متمایز تقسیم می شود
 ویژگی‌های این اختلال شامل گوشه گیری، انزوا، عدم تمایل به درگیری اجتماعی، موفقیت شغلی و اجتماعی محدود،
شخصیت  در یک موقعیت معین، ویژگی های فردی هر شخص موجب می شوند تا رفتاری اتفاق افتاد اتخاذ کند که مختص خود اوست. چون ویژگی‌های فردی می‌توانند به صورتهای کاملاً متفاوت و چندگانه جفت و جور شوند، بنابراین، می‌توان انتظار داشت ک