پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی، یک اختلال مغزی شدید و جدی است که نحوه ی فکر کردن، عمل کردن، ابراز احساسات، درک واقعیت و نزدیکی و برقراری ارتباط با افراد را مختل می کند
بیمار مبتلا به صرع، فردی است که مکررا دچار عدم آگاهی نسبت به محیط و تغییرات در کنش های الکتروشیمیایی مغز می گردد.
همی پارزی نوعی اختلال مغزی است که به وسیله بیماری سیفیلیس ایجاد می شود