پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اختلال شخصیتی که قبلا به عنوان اختلال شخصیت چندگانه نامیده می شد، وضعیتی است که هویت فرد به دو یا چند حالت شخصیت متمایز تقسیم می شود. افراد مبتلا به این بیماری نادر اغلب قربانی سوء استفاده شدید می شوند.
در این اختلال احساس مذکر یا مونث بودن فرد با واقعیت بیولوژیک وی در تعارض است.
اختلالات دو جنسیتی شامل انواعی از سندرم است که در آنها افراد جنبه های تشریحی و فیزیولوژیک بارزی از جنس مقابل دارند.