پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
ادویه ها و غذاها  ادویه های گوناگون از شناخته شده ترین موادی است که به منظور تحریک جنسی به کار می رفته است. مصرف آن ها از راه دهان و اثر آن ها مربوط به روغن های فرّار و یا آلکالوئیدهای گوناگون است.