پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
علائم اختلال شخصیت اسکیزوتایپی حتی در نظر افراد عادی و غیر متخصص نیز عجیب و غریب است