پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
افراد دارای شخصیت اسکیزوتایپال، معمولا الگو های رفتاری و فکری غیر عادی از خود نشان می دهند.
اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی، یک اختلال مغزی شدید و جدی است که نحوه ی فکر کردن، عمل کردن، ابراز احساسات، درک واقعیت و نزدیکی و برقراری ارتباط با افراد را مختل می کند
اختلال اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی یک بیماری روانی است که در حدود یک نفر در هر صد نفر به آن مبتلا می شوند
ه طور کلی دو نوع اصلی برای اختلال اسکیزوفراکتیو وجود دارد که هرکدام از این دو نوع شامل عوارض و نشانه های مخصوص خود می باشند
اختلال اسکیزوافکتیو یک اختلال روانی است که با تفکر غیر طبیعی و هیجان های بی نظم مشخص می شود
بسیاری از افراد اطلاعات دقیق و درستی نسبت به این بیماری ندارند