پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
کمالگرایی و اضطراب  کمال خواهی با دامنه ای از مشکلات دیگر نیز برای ارتباط است. از جمله این مشکلات رایج می‌توان به مشکلات در زمینه اضطراب، خلق و خو، و خوردن اشاره کرد.