پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
کمالگرایی و اضطراب  کمال خواهی با دامنه ای از مشکلات دیگر نیز برای ارتباط است. از جمله این مشکلات رایج می‌توان به مشکلات در زمینه اضطراب، خلق و خو، و خوردن اشاره کرد.
 اضطراب اجتماعی اختلال اضطراب اجتماعی اختلال اضطراب اجتماعی که به نام فوبیای اجتماعی نیز شناخته می‌شود، یک اختلال اضطرابی است که با احساسات ترس و اضطراب در موقعیت‌های اجتماعی مشخص می‌شود و باعث پریشانی قابل‌توجه و اختلال د