پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
دانش آموزان و دانش جویان ممکن است به عللی ناگهان یا به تدریج توان تحصیلی را از دست بدهند
یش از اینکه مشکلی برطرف شود، یا پیش از اینکه مجبور شویم فرزند خود را از افت تحصیلی نجات دهیم، لازم است که بتوانیم دلایل افت تحصیلی و موفق نشدن دانش آموزان در مدرسه را شناخته و درک کنیم
پیشرفت دانش آموزان بر اساس عملکرد درجه بندی شده در یک سری از کلاس ها پیش بینی می شود.
یکی از مشکلاتی که بسیاری از پدر و مادر ها، بخصوص در زمان ورود کودکان به دبیرستان دارند، افت تحصیلی دانش آموزان است