پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
افرادی که دیگران را کنترل می‌کنند افرادی که دیگران را کنترل می‌کنند، درست مقابل افرادی هستند که مسئولیت زندگی خود را بر عهده نمی‌گیرند. فردی که مسئوولیت زندگی خود را بر عهده نمی گیرد، اغلب از تصمیم گرفتن دوری می‌کند. اما ا