پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
افسردگی بیماری شایعی است و احتمال ابتلا به آن در طول عمر ۱۷درصد است.
غم و ناراحتی زیاد، پاسخ طبیعی برای از دست دادن افراد و یا چیز های مهم زندگی است که به هر دلیلی ممکن است دیگر در زندگی ما حضور نداشته باشند
غم و ناراحتی زیاد، پاسخ طبیعی برای از دست دادن افراد و یا چیز های مهم زندگی است که به هر دلیلی ممکن است دیگر در زندگی ما حضور نداشته باشند
افسردگی عمده، همچنین به عنوان یک اختلال افسردگی یکپارچه یا بزرگ شناخته شده است و با احساس مداوم غم و اندوه یا عدم علاقه به محرک های بیرونی مشخص می شود
از نظر علمی ، اصطلاح "افسردگی عمده" اغلب برای توصیف این بیماری استفاده می شود.
افسردگی بالینی در دوران سالمندی امری شایع است، با این حال این بدان معنا نیست که این عارضه امری طبیعی است.
محققان به این نتیجه رسیده اند که در به وجود آمدن افسردگی، دلایل زیادی وجود دارد که هنوز همه ی آنها شناخته شده نیستند
افسردگی فصلی فقط در برخی از فصول سال رخ می‌دهد
اختلال دوقطبی اختلال روانی مشهوری است که در بزرگسالان از راه نوسانات خلقی به وجود می آید
کار تعاملی با زوجی که یکی از آنان افسرده است
واکنش های مانیک نیز مانند افسردگی به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از : هیپومانیا، مانیای حاد، و مانیای هذیانی .
صفت بارز این بیماری، اختلال مزمن در خلق و یا فقدان علاقه و لذت در تقریباً تمام فعالیت های معمولی و سرگرمی ها و تفریحات روزمره است
افرادی که سوگواری طبیعی را می‌گذرانند کمتر به سراغ پزشک می روند چون واکنش و رفتار خود را متناسب تلقی می‌کنند.
در مورد اینکه کدام نوع فقدان با شدیدترین واکنش سوگ همراه می گردد توافقی وجود ندارد.
در مورد اینکه کدام نوع فقدان با شدیدترین واکنش سوگ همراه می گردد توافقی وجود ندارد.
انتقادهای چندی به کار لفکويتز و برتون وارد شده است. اول آنکه هر چند ممکن است نشانه های واحدی در بین جمعیت معینی شایعه باشند، اما این مجموعه ای از نشانه است که نشانگان افسردگی را می سازند. فرضیه لفکويتز و برتون بیش از حد بر
این مسئله به دلیل شکل گیری الگویی خاص در سبک تفکر درونی و تجربه این افراد است که خود شکل گیرنده و خود تداوم بخش است، اما با وقوع هر دوره چه عاملی این آسیب پذیری بیشتر به افسردگی بعدی را سبب می‌شود؟ تجربه خلق پایین به عنوان
اختلال افسرده خویی، اختلالی است مزمن که مشخص اش وجود خلقی است افسرده در بیشتر اوقات روز و در بیشتر روزها. خلق افسرده به مدت حداقل ۲ سال باید وجود داشته باشد، در کودکان و نوجوانان، خلق نمی تواند تحریک پذیر باشد و مدتش حداق
افسردگی  در مورد افسردگی چطور؟ برای غلبه بر درماندگی، ناامیدی و احساس انرژی نداشتن که با این اختلال همراه است، آیا به دارو درمانی نیاز است؟ پاسخ در شدت افسردگی مستتر است. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، برای درمان حتما به یک ر
افسردگی  در مورد افسردگی چطور؟ برای غلبه بر درماندگی، ناامیدی و احساس انرژی نداشتن که با این اختلال همراه است، آیا به دارو درمانی نیاز است؟ پاسخ در شدت افسردگی مستتر است. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، برای درمان حتما به یک ر