پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اختلال عاطفی فصلی، که با نام های اختلال افسردگی زمستانی و افسردگی تابستانی نیز شناخته می شود، نوعی اختلال خلقی است
افسردگی فصلی فقط در برخی از فصول سال رخ می‌دهد