پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
انتقال در روانشناسی  انتقال به تمایل بیماران به کشاندن برخی جنبه‌های مشکل‌آفرین روابطشان با اشخاص مرتبط با دلبستگی اولیه به رابطه درمانی اطلاق می‌شود، شیوه‌ای که همزمان هم مانع درمان می شود و هم باعث ایجاد فرصت‌های درمانی.