پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اثرات آزار جنسی در کودکی روی زنان و مردان یکسان است
پدوفیلی یا بچه بازی یک اختلال روانی جدی است و مشخصه اصلی آن تخیل یا عمل واقعی فعالیت جنسی با کودکان است.
انحرافات جنسی، رفتار های جنسی غیر معمولی هستند که بدلیل فانتزی ها و نیاز های شدید جنسی به وجود می آیند
انحرافات جنسی بیماری هایی به شکل تکانه ها، خیال پردازی ها، یا رفتارهای جنسی غیر عادی و انحرافی یا عجیب و متناقض با فرهنگ هستند.
مشکلات جنسی بسیار بیش از آنچه افراد تصور می کنند ،شایع هستند.
از جمله این بیماران باید از افراد ضد اجتماعی یاد کرد که قادر به کنترل کردارهای نامطلوب و اضطراری خود نیستند