پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
زود انزالی یکی از شایعترین اختلالات جنسی است که در مردها دیده میشود
هیچ چارچوب زمانی دقیقی برای تعریف این اختلال وجود ندارد
به یقین درمان انزال دیررس اغلب مشکل است. خواه به خاطر علل فیزیولوژیک یا برای اینکه آن یک عارضه جانبی مصرف دارو است یعنی آن داروهایی که برانگیختگی یا علاقه جنسی را کاهش می‌دهند. پیش آگاهی یک نسبت درمان‌پذیر در حدود ۵۰ درصد
به یقین درمان انزال دیررس اغلب مشکل است. خواه به خاطر علل فیزیولوژیک یا برای اینکه آن یک عارضه جانبی مصرف دارو است یعنی آن داروهایی که برانگیختگی یا علاقه جنسی را کاهش می‌دهند. پیش آگاهی یک نسبت درمان‌پذیر در حدود ۵۰ درصد