پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
انواع خشم چارلز اسپیلبرگر خشم رابه دو نوع تقسیم کرد : 1- خشم معطوف به درون : خشمی که انسان آن را تجربه یا تحمل می کند اما آن را آشکار نمی کند.  2- خ‌شم معطوف به برون : خشمی که فرد آن را آشکار می کند و نشان می دهد.  پرخاش
خشم خشم، هیجانی بنیادین است زیرا انگیزه نهفته در پس این صیانت خود، به هر دو معنای جسمانی و هیجانی، است. کسانی که دچار تعارض درونی شدید برخاسته از خشم اند، از ابراز قاطعانه خود و مرزبندی با دیگران ناتوان اند.