پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
شناسایی ۸ راهکار ناکارآمد بیشترین راهکارهای ناکارآمدی که توسط افراد استفاده می‌شوند، شامل موارد زیر هستند: بی ارزش کردن ۱. بی ارزش کردن. در این راهکار، پیام به همسرتان این است که نیازهای او بی ارزش هستند. نیازهای او به ان