پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
انواع یادگیری اطلاعات  اطلاعات از راه‌های زیادی به دست می آیند، برای مثال، اطلاعات دریافت شده از طریق کلام، تصویر، نوشته و غیره. علاوه بر مسیر دریافت اطلاعات، تفاوت دیگری نیز از لحاظ محتوا و کارکرد