پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
عده ای از مشاجرات و حتی طلاقهایی که صورت می گیرد گر چه به بهانه های دیگری است ولی اصل و منشاء جنسی دارد‌.
امروزه تحقیقات و مطالعات به اندازه ی کافی بر روی مسائل جنسی و خصوصا رسیدن به اوج لذت جنسی صورت گرفته است و دیگر کسی در موثر بودن و مهم بودن رسیدن به اوج لذت جنسی شکی ندارد
معمولا سالها طول میکشد تا زن بفهمد که واقعا به چه راهی بهتر تحریک می شود