پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
این بیماران منفی گرا و بدبین هستند، به طور کلی طولانی‌مدت و نافذ بر جنبه های منفی زندگی، از جمله تعارض، درد و متمرکز می شوند.