پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
بیش فعالی یک نمونه اختلال عصبی است که میتواند زندگی حال، آینده و روابط و موفقیت های زندگی کودک شما را تحت تاثیر قرار دهد. نشانه ها و علائم بیش فعالی متفاوت هستند و اغلب تشخیص آنها می تواند برای افراد عادی بسیار دشوار باشد.
حالتی که در بیش فعالی از نظر بالینی وجود دارد، ممکن است از کودکی به کودک دیگر تفاوت داشته باشد.